Pojasnilo o sklicu seje Skupščine IPF

Datum: 09. 10. 2017

Zaradi mnenj Urada RS za intelektualno lastnino, podanih na skupnih sejah Skupščine izvajalcev IPF in Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF, ter zaradi zagotavljanja zakonitosti, v skladu s Statutom Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Statut), ki je bil sprejet na sejah Skupščine izvajalcev in Skupščine proizvajalcev fonogramov dne 21. 9. 2017, sklicujemo sejo skupščine na nedeljo, 22. 10. 2017, ob 10. uri.

22. 10. je v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) določen kot termin za uskladitev kolektivne organizacije z določbami ZKAUSP, hkrati pa tudi edini možni termin v skladu z notranjimi akti IPF.

Obveščamo vas, da so gradiva objavljena v spletnem vmesniku ADMISS, sklic s predlogi sklepov pa tudi na spletni strani in na AJPES-u.