Poslanstvo

IPF kolektivno uveljavlja in ščiti pravice domačih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov ter pravice tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, katerih dela se javno predvajajo na območju Republike Slovenije. Na podlagi Pravilnika o uporabi fonogramov in njegovega tarifnega dela IPF zbira nadomestila za javno uporabo fonogramov, zbrana nadomestila pa v skladu s Pravilnikoma razdeljuje med upravičence do nadomestil, imetnike sorodnih pravic. Pri razdeljevanju sredstev sledimo dejanski uporabi, tako da denar dobijo tisti, katerih glasba je bila predvajana.
Vizija

IPF s svojim delom teži k učinkoviti zaščiti sorodnih pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, tako v Sloveniji kot v tujini. Postati želimo stroškovno najučinkovitejša kolektivna organizacija.
Vrednote

Učinkovitost

Pri svojem delu želimo biti učinkoviti, zato v delovanje vnašamo inovativne pristope in v svetu priznane modele dobrih praks, s katerimi uspešno ščitimo pravice upravičencev. Nenehne spremembe glasbene krajine in tehnoloških platform od nas terjajo veliko stopnjo prilagodljivosti. To nas postavlja pred vedno nove izzive, s katerimi se uspešno soočamo. Okvir stroškov, potrebnih za zbiranje nadomestil, uspešno znižujemo in tako višamo sredstva, ki jih delimo upravičencem.

 

Transparentnost

Član IPF lahko vedno sodeluje pri odločanju o zaščiti njegovih pravic. Na skupščine so vabljeni vsi člani, vsakdo ima možnost kandidirati in biti izvoljen v organe zavoda, katerih delo je moč spremljati skozi leto tudi preko zapisnikov sej, ki so dostopni v spletnem portalu ADMISS.

Na enem mestu so za uporabnike zbrani tudi vsi podatki in dokumentacija, ki ureja višino nadomestil (tarife in sporazumi).

V spletnem portalu ADMISS so za upravičence stalno na voljo tudi ažurni podatki o uporabi varovanega repertoarja vsakega posameznega upravičenca.

 

Usmerjenost k članom

Upravičenec IPF je v središču našega delovanja. Stremimo k učinkoviti zaščiti njegovih pravic, pri čemer delujemo z mislijo na dosego maksimalnega obsega delilne mase, iz katere izhajajo nadomestila za uporabo del.

Učinkovitost

Transparentnost

Usmerjenost k članom