Kako do nadomestil?

Obračuni nadomestil za javno predvajanje fonogramov potekajo v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil izvajalcev in Pravilnikom o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov, ki sta ju sprejeli obe skupščini, imetnikom pravic pa sta skupaj z drugimi akti na voljo na naših Administrativnih spletnih straneh ADMISS, zavihek Dokumenti. Pogoj za obračun in izplačilo nadomestil pa je le popolna registracija vaših osebnih podatkov in vaših del
Pomembni datumi

Svet zavoda IPF vsako leto potrdi terminski načrt dela oddelka reparticije. Za upravičence sta posebej pomembna dva datuma:

  • rok za prijavo posnetih izvedb - 31. marec in
  • datum izplačila nadomestil, ki je predviden v prvi polovici julija.

Obvestila o izplačilih so praviloma poslana do konca junija.

Ob tem velja opozoriti, da je pomembno, da prijavite nove skladbe in dopolnite obstoječe podatke, zato vas vabimo, da pregledate svoje delo v preteklem obdobju. S pomočjo Admissa čim prej preverite svoje prijave oziroma prijavite nove skladbe. Za to lahko uporabite tudi obrazce, ki so na voljo na naši spletni strani. Ažurni in natančni podatki so namreč ključni za celovito in pravilno obračunavanje nadomestil ter učinkovito obveščanje.

Preverite tudi osebne podatke

Ste se preselili ali zamenjali banko? Prosimo vas, da nam sporočite morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za izplačila (številke osebnih računov, spremembe rezidentstva …). Spremembe pošljite na upravicenci@ipf.si ali na naslov IPF, k.o, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.

Zap. št. Aktivnost Datum (najkasneje do:)
1 Sprejemanje prijav posnetih izvedb 31. marec 2018
2 Poziv upravičencem k ureditvi prenosov pravic 15. april 2018
3 Vnašanje prijav posnetih izvedb 15. maj 2018
4 Reševanje dvojnih/spornih prijav posnetih izvedb 31. maj 2018
5 Izvedba obračuna in poračunov 30. junij 2018
6 Pošiljanje obvestil upravičencem 03. julij 2018
7 Pošiljanje playlist KO po bilateralnih sporazumih 10. julij 2018
8 Rok za posredovanje morebitnih sprememb podatkov potrebnih za izplačila 09. julij 2018
9 Izplačila nadomestil 14. julij 2018
10 Pošiljanje claimov KO po bilateralnih sporazumih 29. september 2018
11 Obvestilo upravičencem o možnosti izplačila predujma za nadomestila za leto 2018 30. oktober 2018
12 Zbiranje vlog za predujme 30. oktober 2018
13 Izplačila predujmov 07. november 2018
14 Izvedba obračunov za KO po bilateralnih sporazumih 24. december 2018Kolikšno nadomestilo mi pripada?

IPF, k.o. od vseh zbranih nadomestil najprej odšteje skupne stroške administracije. Zbrana nadomestila se razdelijo na sklad nadomestil izvajalcev in sklad nadomestil proizvajalcev fonogramov v dveh enakih delih. Od tu naprej delitev med upravičene izvajalce in proizvajalce fonogramov poteka v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil, ki sta imetnikom pravic na voljo na naših Administrativnih spletnih straneh ADMISS, kjer si po izvedenem obračunu lahko ogledate tudi izpis lastnih obračunskih podatkov.

Višina obračunanega nadomestila je odvisna od obsega uporabe vaših del ("vrtenj"), reparticijskega razreda in števila upravičencev na prijavljenem uporabljenem delu. Pri delitvi pa ves čas sledimo načelu delitve po dejanski uporabi.