Seje skupščin

Skladno s 24. členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) objavljamo sklic skupščine na spletni strani IPF, k.o.