O IPF, k.o.

Namen in cilj delovanja IPF, k.o. je kolektivno upravljanje pravic izvajalcev (na fonogramih in videogramih), proizvajalcev fonogramov in filmskih producentov v Sloveniji, na podlagi sporazumov o zastopanju s tujimi kolektivnimi organizacijami pa enako upravlja pravice tujih imetnikov pravic v Sloveniji in skrbi za upravljanje pravic domačih imetnikov pravic v tujini.

IPF, k.o. je bil ustanovljen leta 1997, novembra leta 2000 pa je od Urada RS za intelektualno lastnino prejel prvo dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Ustanovitelji IPF, k.o. so glasbene založbe Menart Records, Dallas Records, Nika Records, Multimedia Records, Dots Records ter Sindikat glasbenikov Slovenije (SGS), pozneje pa so se pridružile še druge založbe in številni slovenski glasbeniki.

IPF, k.o. skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in dovoljenji Urada RS za intelektualno lastnino kolektivno upravlja pravice:

 1. za izvajalce, katerih izvedbe so posnete na fonogramih:
 • pravico do nadomestila pri priobčitvi javnosti fonogramov z njihovimi izvedbami
 • pravico do pravičnega nadomestila za tonsko in vizualno snemanje fonogramov z njihovimi izvedbami, ki se izvrši pod pogoji privatne in druge lastne uporabe
 1. za izvajalce, katerih izvedbe so posnete na videogramih:
 • pravico do nadomestila pri priobčitvi javnosti videogramov z njihovimi izvedbami:
  • za izvedbe izvajalcev glasbenih del, ki so uporabljene v avdiovizualnih delih
  • za izvedbe izvajalcev glasbenih del, ki so posebej ustvarjene za avdiovizualna dela
 • za vse izvedbe izvajalcev v videogramih s kratkimi glasbenimi videofilmi (glasbenimi videospoti) ne glede na čas njihovega trajanja
 1. za proizvajalce fonogramov:
 • pravico do nadomestila pri priobčitvi javnosti fonograma
 • pravico do pravičnega nadomestila za tonsko in vizualno snemanje fonogramov, ki se izvrši pod pogoji privatne in druge lastne uporabe
 1. za filmske producente:
 • pravico do nadomestila pri priobčitvi javnosti videogramov s kratkimi glasbenimi videofilmi (glasbenimi videospoti) ne glede na čas njihovega trajanja

IPF, k.o. v skladu z dovoljenjem pristojnega organa v zvezi s pravico do pravičnega nadomestila za tonsko in vizualno snemanje fonogramov, ki se izvrši pod pogoji privatne in druge lastne uporabe, izvaja samo razdeljevanje nadomestil med upravičene imetnike pravic.

Navedene pravice se skladno z ZKUASP upravljajo le prek kolektivne organizacije (obvezno kolektivno upravljanje).

 

Kolektivna organizacija v skladu z dovoljenjem pristojnega organa in na podlagi pooblastila imetnika pravic kolektivno upravlja tudi pravice:

 1. za izvajalce, katerih izvedbe so posnete na fonogramih:
 • pravico dajanja v najem fonogramov z njihovo izvedbo
 • pravico reproduciranja in pravico priobčitve javnosti fonogramov z njihovo izvedbo v okviru propagandnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund
 • pravico reproduciranja fonogramov s svojo izvedbo, ki se izvrši kot shranitev v elektronski obliki za lastne potrebe uporabnika, za namen priobčitve javnosti fonogramov
 • pravice izvajalcev reproduciranja fonogramov s svojo izvedbo, ki se izvrši kot shranitev v elektronski obliki, za namen distribuiranja
 1. za proizvajalce fonogramov:
 • pravico dajanja v najem fonogramov
 • pravico reproduciranja in pravico priobčitve javnosti fonogramov v okviru propagandnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund
 • pravico reproduciranja fonogramov, ki se izvrši kot shranitev v elektronski obliki za lastne potrebe uporabnika, za namen priobčitve javnosti fonogramov
 • pravico reproduciranja fonogramov, ki se izvrši kot shranitev v elektronski obliki, za namen distribuiranja
 • pravico predelave fonogramov, razen pravice predelave fonogramov za vključitev v avdiovizualno delo ali reklamni oglas, za namen priobčitve javnosti fonogramov

 

IPF, k.o. je pomembno vpet v delovanje na področju zaščite intelektualne lastnine in razvoja glasbene industrije. Je tudi pomemben akter izven meja Slovenije, saj je zelo aktiven v regiji ter dejaven član evropskih in svetovnih panožnih združenj IFPI, AEPO-ARTIS in SCAPR.