Namenski sklad izvajalcev

Skladno z 54. členom Statuta IPF ima kolektivna organizacija oblikovana:

  • Namenski sklad izvajalcev in
  • Namenski sklad proizvajalcev fonogramov.

Kolektivna organizacija lahko za namenske sklade nameni največ 10 % zbranih avtorskih honorarjev. 

Skladi so ločena namenska sredstva, oblikovana za namen spodbujanja kulturno-umetniškega ustvarjanja in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti, pri čemer morajo sredstva prejeti še neuveljavljeni avtorji s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ali za socialne ali izobraževalne namene avtorjev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Višino vplačila v namenski sklad določi skupščina z večino najmanj treh četrtin na skupščini navzočih glasovalnih pravic.