Poslanstvo

IPF kolektivno uveljavlja in ščiti pravice domačih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov ter pravice tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, katerih dela se javno predvajajo na območju Republike Slovenije. Na podlagi Pravilnika o uporabi fonogramov in njegovega tarifnega dela IPF zbira nadomestila za javno uporabo fonogramov, zbrana nadomestila pa v skladu s Pravilnikoma razdeljuje med upravičence do nadomestil, imetnike sorodnih pravic. Pri razdeljevanju sredstev sledimo dejanski uporabi, tako da denar dobijo tisti, katerih glasba je bila predvajana.
Vizija

IPF s svojim delom teži k učinkoviti zaščiti sorodnih pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, tako v Sloveniji kot v tujini. Postati želimo stroškovno najučinkovitejša kolektivna organizacija.
Vrednote

Učinkovitost

Pri svojem delu želimo biti učinkoviti, zato v delovanje vnašamo inovativne pristope in v svetu priznane modele dobrih praks, s katerimi uspešno ščitimo pravice upravičencev. Nenehne spremembe glasbene krajine in tehnoloških platform od nas terjajo veliko stopnjo prilagodljivosti. To nas postavlja pred vedno nove izzive, s katerimi se uspešno soočamo. Okvir stroškov, potrebnih za zbiranje nadomestil, uspešno znižujemo in tako višamo sredstva, ki jih delimo upravičencem.

 

Transparentnost

Član IPF lahko vedno sodeluje pri odločanju o zaščiti njegovih pravic. Na skupščine so vabljeni vsi člani, vsakdo ima možnost kandidirati in biti izvoljen v organe zavoda.

Na enem mestu na spletnem mestu www.ipf.si so za uporabnike varovanih del zbrani vsi podatki in dokumentacija, ki ureja višino nadomestil (tarife in sporazumi).

V spletnem portalu ADMISS so za imetnike pravic stalno na voljo tudi ažurni podatki o uporabi varovanega repertoarja vsakega posameznega imetnika pravic.

Svojo dejavnosti IPF tako uporabnikom varovanih del kot imetnikom pravic na teh delih približuje z lastno PR službo (delovno mesto Vodja projektov), ki s sprotnim obveščanjem o aktualnih dogodkih, spremembah zakonodaje, informacijah o pravicah ipd., zagotavlja največjo možno preglednost poslovanja.

 

Usmerjenost k članom

Upravičenec IPF je v središču našega delovanja. Stremimo k učinkoviti zaščiti njegovih pravic, pri čemer delujemo z mislijo na dosego maksimalnega obsega delilne mase, iz katere izhajajo nadomestila za uporabo del.

Učinkovitost

Transparentnost

Usmerjenost k članom
Kakovost

Kakovost

Gradimo korporativno kulturo, ki temelji na odgovornosti. Spoštujemo ljudi in okolje. Odgovorni smo do zaposlenih. Prizadevamo si za medsebojno zaupanje, dobre odnose ter strokovni in osebni razvoj vsakega posameznika. Zavezali smo se k zmanjševanju tveganj poškodb pri delu in zdravstvenih okvar. Cilj je varno in zdravo delovno okolje. Motiviranost zaposlenih izboljšujemo z jasno določenimi cilji in fleksibilnim nagrajevanjem. Odgovorni smo do uporabnikov in upravičencev. Prizadevamo si doseči in preseči njihova pričakovanja. Smo zanesljiv, transparenten in zaupanja vreden poslovni partner. Odgovorni smo do dobaviteljev. Delujemo v skladu z mednarodnimi standardi ter v skladu z zakonskimi in drugimi zahtevami.

Cenimo znanje in kompetentnost vsakega posameznika. Omogočamo strokovni in osebni razvoj zaposlenih in spodbujamo timsko delo.

Spremljamo uspešnost in učinkovitost vseh poslovnih procesov in aktivnosti ter zagotavljamo njihovo stalno izboljševanje.