O IPF, k.o.

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. (IPF, k.o.) je neprofitna organizacija za kolektivno uveljavljanje in zaščito pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, kot jih določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah - ZASP-UPB3. IPF, k.o. je edina kolektivna organizacija v Sloveniji, ki deluje na področju zaščite sorodnih pravic domačih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov doma in v tujini, na podlagi mednarodnih pogodb pa enako uveljavlja in ščiti tudi pravice tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji.

IPF, k.o. je bil ustanovljen leta 1997, novembra leta 2000 pa je od Urada RS za intelektualno lastnino prejel dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji. Ustanovitelji IPF, k.o. so glasbene založbe Menart Records, Dallas Records, Nika Records, Multimedia Records, Dots Records ter Sindikat glasbenikov Slovenije (SGS), pozneje pa so se pridružile še druge založbe in številni slovenski glasbeniki.

IPF, k.o. je pomembno vpet v delovanje na področju zaščite intelektualne lastnine in razvoja glasbene industrije. Je tudi pomemben akter izven meja Slovenije, saj je zelo aktiven v regiji ter dejaven član evropskih in svetovnih panožnih združenj AEPO-ARTIS, IFPI in SCAPR.
IPF, k.o. podpira in izvaja projekte, namenjene promociji in spodbujanju priljubljenosti domače glasbene industrije. Najodmevnejši projekt zadnjih let je zagotovo lestvica Največkrat predvajanih skladb na radijskih postajah.