Uporabljate varovane fonograme (npr. glasbo)?

Izpolnjeni obrazec pošljite na elektronski naslov: uporabnik@ipf.si ali na poštni naslov: IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.

Obrazci za PRIJAVO uporabe fonogramov (npr. glasbe)

 • Prijava uporabe fonogramov (npr. glasbe) ob opravljanju dejavnosti - 11. 04. 2022

  Ob pričetku uporabe fonogramov v poslovnih prostorih, kot so npr. gostinski obrati, diskoteke, trgovine, frizerski in kozmetični saloni, fitnes, bazeni ...

  Izpolnjeni obrazec pošljite na elektronski naslovuporabnik@ipf.si ali na poštni naslov: IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, prijavo pa lahko opravite tudi elektronsko na našem IPF portalu za uporabnike.

 • Prijava prireditve

  Prireditev z uporabo fonogramov (npr. glasbe) je potrebno prijaviti pred uporabo (npr. veselice, proslave, koncerti, plesne prireditve, nastopi DJ-jev, brucovanja, zabave, martinovanja, sejmi, športne prireditve ...). Pravočasna prijava ne pomeni samo izpolnitve zakonske obveznosti, z njo si lahko pridobite tudi popust!

  Izpolnjeni obrazec pošljite na elektronski naslovprireditve@ipf.si ali na poštni naslov: IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, prijavo pa lahko opravite tudi elektronsko na našem IPF portalu za uporabnike.

 • Spored in osnova za odmero nadomestila na prireditvi

  Najkasneje 15 dni po prireditvi! V obrazec je potrebno vpisati podatke za obračun nadomestila in podatke o predvajanih skladbah.

  Izpolnjeni obrazec pošljite na elektronski naslovprireditve@ipf.si ali na poštni naslov: IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, prijavo pa lahko opravite tudi elektronsko na našem IPF portalu za uporabnike.

Obrazec za ODJAVO uporabe fonogramov (npr. glasbe)

Drugi obrazci

 • Prijava na e-račun

  Obrazec za elektronsko izpolnjevanje.

  Izpolnjeni obrazec pošljite na elektronski naslovinfo@ipf.si ali na poštni naslov: IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.

 • Prijava na e-račun

  Obrazec za ročno izpolnjevanje.

  Izpolnjeni obrazec pošljite na elektronski naslovinfo@ipf.si ali na poštni naslov: IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.

Ustvarjate fonograme ali videograme z glasbo?

Če ste sodelovali pri nastanku varovanega dela (fonograma oz. videograma z glasbo) kot izvajalec, proizvajalec fonograma ali filmski producent oz. ste imetnik pravic po dedovanju ali po kakšnem drugem pravnem poslu in IPF, k.o. še niste pooblastili za upravljanje vaših pravic, izberite spodnjo povezavo in izpolnite potrebne podatke. Pooblastilo v zadnjem koraku lahko preprosto digitalno podpišete s storitvijo BetrSign® (v tem primeru prosimo uporabite Edge, Chrome ali Firefox) ali pa oddano pooblastilo natisnete, podpišete in skupaj z zahtevano prilogo posredujete na naš naslov.
Pooblastilo
Če ste IPF že pooblastili za upravljanje vaših pravic, lahko obseg danega pooblastila spremenite v sistemu Admiss, do katerega vam je dostop že omogočen.
___________________________________________________________________________________________


Prijava fonograma

Le popolna registracija vaših del zagotavlja izplačilo nadomestil. V obrazec za prijavo fonograma je potrebno poimensko vpisati vse sodelujoče izvajalce na posnetku in njihove vloge (G/glavna vloga, P/pogodbena vloga) ter vrsto sodelovanja iz ponujenega nabora izbir (MS/instrumentalist, vokalist...). Prosimo, da pri izpolnjevanju upoštevate vsa polja, za katere je vnos podatkov označen kot obvezen.


Prijava AV dela

Le popolna registracija vaših del zagotavlja izplačilo nadomestil. V obrazec za prijavo videograma je potrebno poimensko vpisati vse sodelujoče izvajalce na posnetku in njihove vloge (G/glavna vloga, P/pogodbena vloga) ter vrsto sodelovanja iz ponujenega nabora izbir (MS/instrumentalist, vokalist...). Prosimo, da pri izpolnjevanju upoštevate vsa polja, za katere je vnos podatkov označen kot obvezen.

Prijavo v zadnjem koraku lahko preprosto digitalno podpišete s storitvijo BetrSign® (v tem primeru prosimo uporabite Edge, Chrome ali Firefox) ali pa oddano pooblastilo natisnete, podpišete in skupaj z zahtevano prilogo posredujete na naš naslov.

Registration of a recording

 • Registration of a recording

  Obrazec v angleškem jeziku. / Registration form in English.

  Izpolnjene in podpisane obrazce pošljite na elektronski naslov: prijava@ipf.si ali na poštni naslov: IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.