Soglasje za prejemanje računov v elektronski obliki

Znebite se papirnatih arhivov, naj bo plačevanje lažje, hitrejše, sodobnejše, predvsem pa okolju prijazno. Položnice naj pridejo do vas preprosto, po elektronski poti. 

IPF omogoča dva načina elektronskega prejemanja računov:

  • prejemanje računov na vaš elektronski naslov (kot prilogo prejmete pdf in xml datoteki)
  • prejemanje računov v vašo elektronsko banko (račun je vezan na vaš transakcijski račun)

Pogoji za prejemanje računov v vašo elektronsko banko, ki jih morate sami zagotoviti:

  • odprt poslovni račun in uporaba spletne banke pri eni izmed bank, ki omogočajo prejemanje e-računov
  • urejena prijava za poslovanje z e-dokumenti pri vaši banki

Aktiviranje pošiljanja e-računov na IPF je preprosto. Izpolnite spodnji elektronski obrazec za prijavo na elektronsko prejemanje računov in naslednji račun bo k vam prišel po elektronski poti. 

IPF, k.o. ne zagotavlja storitve arhiviranja e-računov. V kolikor to želite, si arhiviranje lahko uredite pri drugih ponudnikih teh storitev.
Podatki o prejemniku računa

Prosimo, preverite pravilnost vnesenega elektronskega naslova. V primeru napačnega vnosa, storitve ne bo mogoče uporabljati.
Soglasje

Soglašam, da IPF, k.o. do preklica vse račune posreduje na izbrani način, naveden na tem soglasju. Strinjam se z odjavo papirnatih računov. Z oddajo obrazca jamčim za resničnost navedenih podatkov in se zavezujem, da bom vsako spremembo, ki bi vplivala na prejem e-računa, pisno javil do 20. dne v mesecu.

Izberite način prejemanja računaBančni podatki

Podpisani želim e-račune prejemati v svojo e-banko na poslovni račun številka: