O IPF, k.o.

Namen in cilj delovanja IPF, k.o. je kolektivno upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov skladno z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic in veljavnim dovoljenjem Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino. IPF, k.o. je edina kolektivna organizacija v Sloveniji, ki deluje na področju zaščite sorodnih pravic domačih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov doma in v tujini, na podlagi mednarodnih pogodb pa enako uveljavlja in ščiti tudi pravice tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji.

IPF, k.o. je bil ustanovljen leta 1997, novembra leta 2000 pa je od Urada RS za intelektualno lastnino prejel dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji. Ustanovitelji IPF, k.o. so glasbene založbe Menart Records, Dallas Records, Nika Records, Multimedia Records, Dots Records ter Sindikat glasbenikov Slovenije (SGS), pozneje pa so se pridružile še druge založbe in številni slovenski glasbeniki.

IPF, k.o. v skladu z dovoljenjem pristojnega organa za imetnike pravic izvajalcev, katerih izvedbe so posnete na fonogramih, in imetnike pravic proizvajalcev fonogramov kolektivno upravlja pravice na že objavljenih fonogramih:

  • pravica do nadomestila pri javni priobčitvi fonograma;
  • pravica reproduciranja fonogramov za privatno ali drugo lastno uporabo;
  • pravica dajanja v najem fonogramov;
  • pravica reproduciranja in pravica javne priobčitve fonogramov v okviru propagandnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund.

IPF, k.o. v skladu z dovoljenjem pristojnega organa v zvezi z reproduciranjem fonogramov s tonskim snemanjem za privatno ali drugo lastno uporabo izvaja samo razdeljevanje nadomestil med izvajalce in proizvajalce fonogramov.

IPF, k.o. je pomembno vpet v delovanje na področju zaščite intelektualne lastnine in razvoja glasbene industrije. Je tudi pomemben akter izven meja Slovenije, saj je zelo aktiven v regiji ter dejaven član evropskih in svetovnih panožnih združenj AEPO-ARTIS, IFPI in SCAPR.

IPF, k.o. podpira in izvaja projekte, namenjene promociji in spodbujanju priljubljenosti domače glasbene industrije. Najodmevnejši projekt zadnjih let je zagotovo lestvica Največkrat predvajanih skladb na radijskih postajah.