Neprijavljeni proizvajalci fonogramov

V spodnji seznam so vključeni vsi proizvajalci fonogramov, ki so na prijavah fonogramov navedeni kot imetniki pravic v nezastaranih obračunih in nam še niso posredovali podatkov, potrebnih za izplačilo. Prosimo vse imetnike pravic, njihove zastopnike ali zakonite dediče, da nam na predpisanih obrazcih sporočite podatke, potrebne za izplačila nadomestil.
Iskalnik po seznamu neprijavljenih proizvajalcev fonogramov
Naziv
Nalaganje podatkov ...