• Ali lahko vlogo za sredstva iz namenskega sklada oddam v elektronski obliki?

    Da. Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami v skenirani obliki pošljete na elektronski naslov sklad@ipf.si.

  • Katera so ustrezna dokazila o sodelovanju pri javni prireditvi, ki ustrezajo pogojem javnega poziva?

    Ustrezna dokazila so lahko: izdan račun s prilogami, iz katerih je razvidno število obiskovalcev, potrdilo o številu prodanih vstopnic, slikovni material iz prireditve, potrdilo o prodaji vstopnic, objave v medijih ali druga dokazila, iz katerih izhaja, da vlagatelj izpolnjuje navedeni pogoj.