2023

IPF podaja javni poziv vsem reprezentativnim organizacijam glasbenih ustvarjalcev, ki delujejo na področju R Slovenije in ki v svojem članstvu združujejo tudi člane IPF  za izvedbo projekta razdelitve dela namenskega sklada izvajalcev za leto 2023.

IPF bo namenski sklad po tem pozivu skladno s skupščinskim sklepom v letu 2023 delil za naslednje namene:

  1. sofinanciranje novih glasbenih izdaj in vzpodbujanje nastanka novih fonogramov v tekočem koledarskem letu
  2. sofinanciranje glasbenih nagrad v tekočem koledarskem letu
  3. sofinanciranje dogodkov z izobraževalnim namenom za glasbene izvajalce v tekočem koledarskem letu

Sredstva namenskega sklada za sofinanciranje novih glasbenih izdaj in vzpodbujanje nastanka novih fonogramov ter za sofinanciranje glasbenih nagrad se skladno z zakonom (ZKUASP) in notranjimi akti IPF lahko delijo le izvajalcem, ki imajo status neuveljavljenega izvajalca po določilih Pravil o namenskih skladih IPF, k.o.

Vse zainteresirane reprezentativne organizacije glasbenih izvajalcev pozivamo, da najkasneje do 31.5. na naslov IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov sklad@ipf.si posredujejo predstavitev projekta za razdelitev namenskega sklada s pripisom »Namenski sklad 2023«, pri čemer naj v predstavitvi navedejo:

  • namen, za katerega bodo prevzeli razdelitev sredstev sklada
  • natančen način in pogoje delitve sredstev namenskega sklada
  • višino sredstev namenskega sklada, ki bo predmet razdelitve
  • oceno stroškov, ki ne sme presegati 10% v razdelitev prejetih sredstev sklada
  • rok za izvedbo delitve (razdelitev mora biti opravljena najkasneje do 15.12.2023)
  • način poročanja poslovodstvu o porabi prejetih sredstev

Razdelitev namenskega sklada bo zaupan tistim organizacijam, ki bodo izbrane s strani 3 članske komisije imenovane s strani poslovodstva IPF, k.o. in katere način in namen delitve bo skladen z določili zakona in notranjih aktov IPF.

 povezave: