Sestanek upravičencev in predstavnikov Zavoda IPF

Datum: 17. 11. 2009

Obveščamo vas, da smo na podlagi obvestila s strani UIL o tem, da so določeni izvajalci izrazili pripombe in pomisleke na delo Zavoda IPF, imenovane povabili na sestanek. Vabljeni Jani Pavec je ob 10:00, ko naj bi se sestanek z njim pričel, po telefonu opravičil svoj izostanek. Vabilu se ni odzval Mojmir Sepe, niti ni javil izostanka. Zoran Predin in Peter Lovšin sta bila zastopana s stani pooblaščenca. Matjaž Zupan, ki je prišel dve uri prezgodaj, pa je dobil naknadno telefonsko pooblastilo s strani Zorana Predina, tako da se je udeležil sestanka ob 11h.

Zapisnik sestanka