2018
Odziv na kampanjo YouTube: IZJAVA ZA JAVNOST

Datum: 18. 12. 2018

V imenu združene glasbene industrije, ki se ji pridružuje tudi Združenje fonogramske industrije Slovenije, pošiljamo izjavo za javnost, še posebej kot odziv na kampanjo YouTube.

Z zavedanjem, kako nujno potrebna je vzpostavitev evropske regulacije na področju, ki ga ureja Copyright direktiva, smo pozdravili septembrsko odločitev evropskih poslancev, s katero so z veliko večino podprli dopolnjeni predlog.

Glavnina ustvarjenega prihodka za glasbene ustvarjalce se je, povsem pričakovano in logično,  preselila na internet, kjer pa nelojalna konkurenca, kot npr. YouTube, že uničuje in bo brez ustrezne regulative tudi v prihodnje uničevala vse namenske ponudnike varovanih vsebin, na katerih bi lahko ustvarjalci sami postavljali pogoje prodaje in se kot vse druge dejavnosti enakovredno postavili na trg.

Stanje brez ustrezne regulacije bo v Evropi pripeljalo do uničenja namenskih platform, ki legalno proti plačilu ponujajo varovane vsebine.

Z dejanskimi številkami lahko pokažemo na resnost problematike: po pridobljenih podatkih naša trenutno ena najbolj aktualnih glasbenih skupin Siddharta za 4.000.000 ogledov na YouTube prejme v Republiki Sloveniji skupno nadomestilo (bruto znesek, ki si ga nato še delita skupina in glasbena založba) v višini 4 EUR na leto.

 

 

YouTube kampanja proti Členu 13 Direktive o avtorskih pravicah kaže na pomanjkanje spoštovanja demokratičnega postopka EU pri pripravi zakonodaje.

O reviziji direktive se razpravlja že več kot štiri leta in vse tri glavne inštitucije Evropske unije so se že opredelile.  Komisija, Svet in Parlament so vsi že dosegli enak zaključek, da obstaja ‘value gap’, vrednostna vrzel, oklicana tudi kot prenos vrednosti, kjer ponudniki upload storitev ustvarjajo velike zneske z vsebino, ki so jo ustvarjalci kot uporabniki sami naložili, a kot imetniki pravic za to ne dobijo poštenega plačila.

Rezultat vsega je resno popačen evropski digitalni trg, ki škodi imetnikom pravic, drugim digitalnim storitvam in državljanom nasploh.

Če želimo popraviti to situacijo, morajo platforme, kot je YouTube, prevzeti odgovornost za vsebine, ki jih uporabljajo in na njih služijo, tako, da pošteno plačajo ustvarjalce in imetnike pravic.

YouTube neprestano namiguje na "nenamerne posledice", če bo direktiva sprejeta in grozi, da bodo blokirali vsebine, namesto da bi pokazali pripravljenost za spoštovanje zakonov in pravično plačilo.

Dejansko pa bo direktiva prinesla pravičnost. Pravičnost za vse platforme, z ustvarjanjem enakih pogojev, kjer vsi igrajo po enakih pravilih in pravičnost za imetnike pravic, ki bodo ustrezno ovrednoteni za svojo ustvarjalno vsebino.

V našem interesu je povečati spletno ustvarjalnost, ne pa jo omejevati.

Čeprav pojasnila, ki so jih predlagale institucije EU, morda niso všeč YouTube, bodo prispevala k trajnostni in uravnoteženi rasti evropskih digitalnih trgov, v končni fazi v korist vseh zainteresiranih strani v digitalni vrednostni verigi, vključno z državljani. Več tisoč mednarodnih umetnikov, avtorjev, proizvajalcev fonogramov, založnikov, menedžerjev, skladateljev je EU pozvalo, naj poišče rešitev za omenjeno vrednostno vrzel.

Na YouTube kampanjo je treba pogledati realno: gre za poskus ukinitve demokratičnega zakonodajnega postopka EU.

 

 

Kampanja YouTube pa postaja še bolj umazana: otroke so pozvali, naj v boj proti Členu 13 pošljejo svoje starše!

Novinarski članek Andrewja Orlovskega obravnava trenutno taktiko YouTube, s katero se usmerjajo na otroke z napačnimi podatki o Členu 13.

V uvodu: Člani Evropskega parlamenta so obsodili vlogo Googla pri vzpodbujanju mlajših oz. otrok, da svoje starše pošiljajo proti Evropski direktivi, zaradi katere se korporacije bojijo za svoj zaslužek.

Najnovejša kampanja YouTube se je usmerila na mlajše uporabnike YouTube kanala, nekatere z velikim številom sledilcev, naj verjamejo, da video stran prihodnje leto ne bo več obstajala. V stilu pojavnega okna Wikipedije se članek o posledicah Člena 13 pojavi vsakič, ko uporabnik prvič ta dan odpre stran.

Odziv mnogih je bil: 'Ne zavajajte otrok in njihovih staršev!' in pozivajo YouTube, naj ne ustvarja občutka 'histerije'.

 
Sklenjen nov sporazum s Trgovinsko zbornico Slovenije!

Datum: 14. 12. 2018

Malo pred iztekom enega leta, odkar so se začela pogajanja med IPF, k.o. in Trgovinsko zbornico Slovenije (prvo vabilo za sklenitev skupnega sporazuma je bilo namreč na strani IPF in AJPES objavljeno 4. januarja letos), so se ta te dni uspešno zaključila.

Naj spomnimo: 2016 je bil sprejet Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), ki je prinesel določene spremembe tudi na področju oblikovanja tarif in pogojev za uporabo varovanih del, še zlasti pa so spremembe vplivale na kriterij primerljivosti postavljene tarife s tarifami istovrstnih kolektivnih organizacij na istovrstnih delih za istovrstno uporabo v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah. V skladu s tem določilom je IPF začel s prenovo oz. osvežitvijo tarif praktično za vse vrste uporabe varovanih del.

Prvi uspešno zaključen projekt sklenitve novega sporazuma za področje tako imenovanih 'malih uporabnikov' je prav Skupni sporazum o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk, sklenjen s Trgovinsko zbornico Slovenije (Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14.12.2018).

V sklenjenem sporazumu je tarifa določena tako, da se do tarife v letu 2023 pride postopoma v prehodnem obdobju. Določen je nov način oblikovanja popustov, ki uporabnikom prinaša 10 % popust na vnaprejšnje letno plačilo, 5 % popust v primeru ureditve razmerja z IPF s sklenitvijo pogodbe, ter popust v višini 2 %, 4 % ali 6 % glede na število poslovnih enot uporabnika.

 

Vsi poslovni subjekti, ki v poslovnem prostoru, kjer opravljajo dejavnost trgovine, javno priobčujejo fonograme, bodo v kratkem obveščeni o prenehanju veljavnosti starih pogodb, skupaj z obvestilom pa bodo hkrati v podpis prejeli nove pogodbe.

 

 

Veseli smo, da smo s sklenjenim sporazumom utrdili partnerski odnos s Trgovinsko zbornico Slovenije. Sklenjeni sporazum odpravlja določene pravne negotovosti uporabnikov pri uporabi varovanih del IPF, kolektivni organizaciji in posledično imetnikom pravic pa poleg urejenih odnosov prinaša predvidljive in stabilne prihodke.

 
Pričetek pogajanj s Plesno zvezo Slovenije

Datum: 07. 12. 2018

IPF, k.o. je po desetih letih veljavnosti sporazuma o pogojih in načinih uporabe komercialno izdanih fonogramov v plesnih organizacijah, plesnih tekmovanjih in na plesnih revijah ter višini nadomestila za njihovo uporabo s Plesno zvezo Slovenije pričel pogajanja za sklenitev novega skupnega sporazuma.

 

 

Direktor IPF Viljem Marjan Hribar je v zvezi s pričetkom pogajanj s PZS povedal, da gre pri plesnih organizacijah za dejavnost, ki temelji na predvajani glasbi, število plesnih šol, plesnih prireditev in tekmovanj pa v zadnjem času zelo narašča. V zadnjih mesecih je bila večja pozornost IPF namenjena plesnim šolam in organizacijam, ki so bile pozvane, da uredijo svoja razmerja, kar se odraža v podpisanih pogodbah z nekaterimi plesnimi organizacijami, ki ustreznega razmerja z IPF še niso imela.

 

 

IPF pričakuje, da bodo nova pogajanja za vse vpletene prinesla sodobno tarifo in pogoje uporabe pri dejavnosti, skladne s slovensko zakonodajo in direktivami EU, veseli pa se sodelovanja z vsemi uporabniki varovanih del iz repertoarja IPF tudi v bodoče.
IPF ponovno v ugledni družbi najboljših letnih poročil 2017

Datum: 04. 12. 2018

Časnik Finance, kot organizator, je letos že 19. leto zapored podelil nagrade najboljšim letnim poročilom. Ocenjevala in točkovala jih je strokovna komisija. V ospredju nagrajencev so nefinančno poročanje, timska priprava poročila in prizadevanje za mednarodno prepoznavnost njihovih letnih poročil.

Najboljše letno poročilo med subjekti javnega interesa ima Petrol, med velikimi družbami Eles, med srednjimi oziroma malimi družbami Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec ter med drugimi organizacijami AIPA.

Foto: Aleš Beno

Po dveh zaporednih zmagovalnih letih na tem natečaju v kategoriji 'druge organizacije', smo IPF ponovno v družbi uglednih slovenskih podjetij na tretjem mestu, sicer pa je to skupno že četrta nagrada IPF.

'Ne glede na vrsto družbe ali organizacije mora vsako letno poročilo po zakonu o gospodarskih družbah oziroma dobri praksi imeti uvodni del, poslovno poročilo (analiza poslovanja, tveganja, trajnostni razvoj), računovodsko poročilo in komunikacijske značilnosti. Vse to smo ocenjevali in upoštevali, da je obseg omenjenih vsebin oziroma vidikov odvisen od zahtevnosti zakonodaje, interesnih skupin, finančnih in kadrovskih virov. Člani komisije poudarjamo, katere so bile prednosti in kje so možnosti za izboljšanje letnih poročil na omenjenih področjih ocenjevanja,' so med drugim povedali člani strokovne komisije Sanja Savič, Kristijan Hvala, Lucija Glavič, Andreja Bajuk Mušič, Urša Manček in Tatjana Horvat.

 

 
Zloženka NUK: Kaj je še treba vedeti ob izdaji glasbenega albuma

Datum: 03. 12. 2018

Ali ste vedeli, da je poleg prijave SAZAS-u in IPF-u potrebno vsako novo izdajo posredovati tudi NUK-u?

Narodna in univerzitetna knjižnica – NUK je izdala zgibanko s pojasnili 'Kaj je še treba vedeti ob izdaji glasbenega albuma na fizičnem nosilcu ali na spletu'.

NUK sicer zbira vse, kar je objavljeno v Sloveniji in hrani obsežno zbirko glasbenih del. Glasbeni založnik ali samozaložnik je dolžan oddati NUK štiri izvode izdanega fizičnega albuma v 15. dneh po izdaji. Glasbeni album, objavljen na spletu, pa je potrebno oddati na portalu za varno arhiviranje SVAROG pri NUK.

 

 

Kaj je kolofon, čemu služi obvezni izvod publikacij, skratka, več informacij in kontaktnih podatkov dobite v zloženki.

Avtor fotografije: Branko Cvetkovič