2021
Z letnim poročilom 2020 smo se ponovno izkazali

Datum: 22. 11. 2021

»Večina letnih poročil, ki so letos sodelovala na tekmovanju za najboljša, so naredila precejšen premik v kakovosti poročanja glede na lani«, je uvod v članek današnjih Financ, z naslovom Umetnost letnih poročil je komunicirati bistveno in z različnimi generacijami.

Že 22. leto je Akademija Finance podelila edino in najbolj prestižno strokovno nagrado v poslovnem poročanju, to je najboljše letno poročilo. Nagrade so namenjene različnim podjetjem, finančnim ustanovam in drugim organizacijam ter razdeljene na več področij glede na vsebino in komuniciranje letnega poročila. Letna poročila za leto 2020 je ocenjevala neodvisna strokovna komisija pod vodstvom dr. Tatjane Horvat, ocenjevali pa so celotno vsebino letnega poročila, razdeljeno na računovodsko in poslovno poročilo ter komunikacijski vidik letnih poročil.

IPF, k.o. sodeluje vsako leto in odlično smo se uvrstili tudi letos. V kategoriji Najboljše letno poročilo med drugimi organizacijami za leto 2020 smo namreč na drugem mestu, ponosni pa smo tudi na doseženo število točk.

 

»Letno poročilo je odlična platforma za poudarjanje dosežkov družbe, a bistveno je, da družbe z analizo poslovanja zrcalijo svojo integriteto in tudi ranljivost« je v članku povedala Sanja Savič, vodja pravnega oddelka PwC Slovenija.

Direktor IPF, k.o. Viljem Marjan Hribar ob tem dodaja: »Izjemno smo ponosni na doseženo drugo mesto, ki potrjuje našo zavezanost, da zainteresirani javnosti podajamo informacije na jasen in pregleden način, kar od nas zahteva tudi področna zakonodaja. Zahvaljujem se vsem sodelavcem, ki so sodelovali pri pripravi poročila. Optimistično zremo v leto 2022, ko bodo, upam, tudi številke v poročilu po koncu korona krize še boljše.«

 

 
Sklenjen nov sporazum za področje gostinskih obratov, obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov

Datum: 27. 10. 2021

12. oktobra 2021 je bil po petnajstih letih podpisan nov Skupni sporazum med Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Turistično gostinsko zbornico Slovenije (na strani uporabnikov varovanih del) ter Zavodom za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. (na strani imetnikov pravic) za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov.

 

 

Sporazum sicer začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS (št. 167, 22. 10. 2021), uporabljati pa se začne s 1.7.2022. Z obema zbornicama smo se za odlog dogovorili zaradi situacije v zvezi z epidemijo COVID-19 in ukrepi, povezanimi s tem, hkrati pa čas do začetka uporabe vsi potrebujemo za temeljito in podrobno implementacijo sporazuma ter obveščanje uporabnikov.

S sporazumom smo po zahtevnih pogajanjih, ki so vmes zastala tudi zaradi situacije z epidemijo, na novo definirali za kolektivno organizacijo in uporabnike varovanih del ključna razmerja, hkrati pa je novi sporazum usklajen tako z evropskimi direktivami kot tudi z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP).

V sporazumu je natančno dogovorjeno, za katera področja uporabnikov se na novo urejajo razmerja, opredeljene so okoliščine uporabe, na podlagi katerih se plačilo nadomestila zniža ali zviša, okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo nadomestila oprosti, prvič se po novem za znižanje osnove upošteva tudi (ne)razvitost posamezne občine, posebna pozornost pa je namenjena tudi podjetjem s statusom invalidskega ali socialnega podjetja.

 

 

Sklenjeni sporazum z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Turistično gostinsko zbornico Slovenije utrjuje dobre partnerske odnose, uporabnikom varovanih del in imetnikom pravic na teh varovanih delih pa prinaša stabilno in predvidljivo poslovno okolje.

IPF je s tem sporazumom naredil velik korak naprej na področju upravljanja pravic in se bo tako lahko še bolj posvetil drugim vrstam uporabe varovanih del, kjer so tarife trenutno še podhranjene oz. še niso primerljive s tarifami v drugih državah. Upamo tudi, da bo od julija letos pravnomočna odločba Sveta za avtorsko pravo, ki pokriva področje izdajateljev komercialnih radijskih programov, v praksi dobro zaživela in bodo tako tudi prihodki iz tega naslova v Sloveniji kmalu primerljivi s prihodki v drugih državah po Evropi.
Umrl je Jože Skubic

Datum: 15. 10. 2021

Po hudi bolezni se je za vedno poslovil Jože Skubic.

Pevec in vodja nekdanje nepozabne skupine Slapovi se je z odrov umaknil leta 2007, ko so Slapovi končali 15. let glasbenega delovanja. Jože, sicer pravnik, je ustvarjal tudi za druge ansamble, a najbolj bo zagotovo ostal v spominu z milozvočno odpetimi uspešnicami, kot sta Ne reci nikdar ali Rože z domačega vrta. Slapovi so svoja leta na odrih okronali z več kot 20. festivalskimi zmagami.

Globoko sožalje izrekamo otrokoma, ženi ter vsem bližnjim.

Ipf, k.o.
Nova vršilka dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Datum: 29. 09. 2021

Vlada Republike Slovenije je na 92. redni seji, 16. 9. 2021, mag. Karin Žvokelj z 21. septembrom 2021 imenovala za vršilko dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (urad), in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku.

Direktorju urada dr. Vojku Tomanu se je namreč z 20. septembrom 2021 iztekel petletni mandat, postopek posebnega javnega natečaja pa še ni zaključen.
Umrl Rok Koren

Datum: 15. 09. 2021

Prejeli smo žalostno novico, da je umrl Rok KOREN, odvetnik, ki nas je spremljal ob naših prvih korakih na področju kolektivnega uveljavljanja pravic na fonogramih, bil zaslužen za objavo naše prve tarife, prav tako pa nam je v svoji pisarni na Komenskega v Ljubljani, kjer smo podpisali prvo pogodbo za plačilo nadomestila (s POP TV in Kanalom A), nudil streho nad glavo.

Njegovim svojcem in sodelavcem izrekamo iskreno sožalje.