2023
Izvedena seja Skupščine IPF, k.o.

Datum: 17. 03. 2023

Na podlagi določil Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in na podlagi Statuta IPF, k.o. je bila 16. marca 2023 izvedena seja Skupščine IPF, k.o.

Člani IPF, k.o., imetniki pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, so obravnavali in potrdili vse predlagane sklepe:

 • Podali so soglasje k vlogi za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje dodatnih pravic; za izvajalce, katerih izvedbe so posnete na videogramih (v primeru uporabe videospotov) in za filmske producente

 

 • Akti IPF, k.o;
 1. sprejeli so novi Statut IPF, k.o.,
 2. Pravila o delitvi nadomestil imetnikov pravic izvajalcev na fonogramih,
 3. Pravila o delitvi nadomestil imetnikov pravic izvajalcev na videogramih,
 4. Pravila o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov,
 5. Pravila o delitvi nadomestil filmskih producentov,
 6. Pravila o namenskih skladih imetnikov pravic izvajalcev na fonogramih,
 7. Pravila o namenskih skladih imetnikov pravic izvajalcev na videogramih,
 8. Pravila o namenskih skladih imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov,
 9. Pravila o namenskih skladih imetnikov pravic filmskih producentov ter
 10. Pravila o uporabi nerazdeljenih zneskov nadomestil

 

 • Določili so vire za črpanje namenskega sklada izvajalcev in način njegove razdelitve

 

 • Potrjen je bil tudi Finančni načrt za poslovna leta 2023, 2024 in 2025

 

Sprejeti akti bodo podlaga za novo dovoljenje pristojnega urada, ki bo na podlagi novele ZASP še bolje oz. širše varoval pravice ustvarjalcev.

 

 

Kot smo že zapisali – IPF s pomladjo piše novo zgodbo, najbolj pa nas veseli, da so naši člani del nje.

 
Regionalna konferenca IFPI v Zagrebu

Datum: 16. 03. 2023

V Zagrebu je v organizaciji Mednarodne organizacije proizvajalcev fonogramov - IFPI, v sodelovanju s Hrvaško kolektivno organizacijo proizvajalcev fonogramov - ZAPRAF, potekala regionalna konferenca organizacij glasbenih založnikov - proizvajalcev fonogramov. Udeležili so se je predstavniki glasbene industrije držav iz regije – Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Bolgarije, Albanije, predstavniki Svetovne diskografske organizacije ter največjih založniških hiš – Universal, Sony Music., Warner and Beggars.

 

 

Pomemben del so seveda kolektivne organizacije, ki so se prav tako udeležile konference, iz Slovenije so bili v Zagrebu predstavniki IPF, k.o..

Cilj in namen regionalnih konferenc se odraža v medsebojni izmenjavi informacij in znanja iz sistema kolektivne zaščite proizvajalcev fonogramov ter dobre prakse in sodelovanja med državami regije.

 

 

Več o konferenci in temah pa z različnimi sogovorniki tudi v videoposnetku.

 
Znani so nominiranci za glasbene nagrade Zlata piščal 2023

Datum: 16. 03. 2023

Med skoraj 2000 predlogi je Akademija Zlata piščal izbrala tiste, ki so v preteklem ustvarjalnem letu izstopali s svojimi glasbenimi presežki.

Akademija Zlata piščal je kandidate za nominirance zbrala z javnim pozivom ustvarjalcem in založbam, ki so prijavili skoraj 2000 glasbenih del, ustvarjenih v preteklem letu. Akademija, sestavljena iz strokovnjakov različnih glasbenih strok, je nato pregledala in s točkami ocenila izbor v petih kategorijah: skladba leta, izvajalec leta, album leta, novinec leta in življenjsko delo.

Glasovanje, kot vedno, poteka v dveh krogih. V prvem krogu člani Akademije s točkovanjem oblikujejo nabor petih nominirancev v vsaki izmed kategorij. V primeru istega števila točk je lahko nominirancev v posamezni kategoriji tudi več. V drugem krogu glasovanja člani Akademije s točkovanjem določijo zmagovalce za vsako kategorijo.

Nominiranci za glasbene nagrade Zlata piščal 2023 so:

Skladba leta

Angeli - MRFY
Argentina - Fed Horses
California - Regen
Zlatko - Iskra
Kamiondžija - Luka Basi
Kinderšpil - Leopold I.
Le ob tebi - Maraaya
Mim pravil - Batista Cadillac
Ni Panike - Masayah 
Nočna zver - AKA Neomi
San Francisco - MRFY
Zadnja Noč - Žan Serčič


Izvajalec leta
Alo!Stari
Batista Cadillac
Hamo & Tribute 2 Love
Joker Out
MRFY
Žan Serčič

Album leta
Batista Cadillac - Batista Cadillac
Demoni - Joker Out
Dvigam jadra - Neisha
The Vocabulary of Madness - Silence
MRFY - Use
Regen - Youth

Novinec leta
Hoffman
Kokosy
Masayah
Regen
Žigan Krajnčan

Življenjsko delo
Nagrajenec za nagrado življenjsko delo bo razkrit na podelitvi.

Nagrajence bodo razglasili v maju 2023 na podelitvi nagrad, ki bo tudi letos potekala v živo.

 
IPF, k.o. s pomladjo piše novo zgodbo.

Datum: 10. 03. 2023

7. marca 2023 je Urad republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) Zavodu za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, k.o. izdal dovoljenja za kolektivno upravljanje pravice reproduciranja fonogramov in predelave fonogramov za izvajalce za njihove izvedbe in proizvajalce fonogramov v različnih načinih uporabe.

Avgusta 2022 je IPF po vzoru nekaterih tujih kolektivnih organizacij vložil zahtevo za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje tistih v praksi razširjenih načinov reproduciranja fonogramov, ki so sicer po zakonu v domeni individualnega upravljanja, vendar je zaradi narave pravic to onemogočeno ali močno oteženo ter neekonomično. Gre za primere, ko uporabniki fonograme reproducirajo (snemajo ali shranjujejo v lastne sisteme na trdih diskih ali strežnikih) in predelujejo (npr. krajšajo) za namen javne priobčitve fonogramov pri opravljanju svoje lastne dejavnosti.

Člani skupščine IPF so tako sprejeli ustrezne akte, ki omogočajo učinkovito kolektivno upravljanje predmetnih pravic. IPF sicer že razpolaga z ustreznimi sredstvi za učinkovito izvajanje nalog kolektivne organizacije v obsegu pridobljenega dovoljenja. Urad je zato ocenil, da bo IPF učinkovito deloval v korist vseh imetnikov pravic, ki so ga pooblastili za upravljanje želenih pravic iz tega dovoljenja.

IPF je bilo tako izdano dovoljenje za kolektivno upravljanje za:

 1. pravice izvajalcev reproduciranja fonogramov s svojo izvedbo, ki se izvrši kot shranitev v elektronski obliki za lastne potrebe uporabnika, za namen priobčitve javnosti fonogramov;
 2. pravice izvajalcev reproduciranja fonogramov s svojo izvedbo, ki se izvrši kot shranitev v elektronski obliki, za namen distribuiranja;
 3. pravice proizvajalcev fonogramov reproduciranja fonogramov, ki se izvrši kot shranitev v elektronski obliki za lastne potrebe uporabnika, za namen priobčitve javnosti fonogramov;
 4. pravice proizvajalcev fonogramov reproduciranja fonogramov, ki se izvrši kot shranitev v elektronski obliki, za namen distribuiranja;
 5. pravice proizvajalcev fonogramov predelave fonogramov, razen pravice predelave fonogramov za vključitev v avdiovizualno delo ali reklamni oglas, za namen priobčitve javnosti fonogramov.

IPF bo povabil vse upravičene imetnike pravic, da ga pooblastijo za upravljanje zgoraj navedenih pravic, v prehodnem obdobju pa bo pripravil tudi začasno tarifo, ki bo podlaga za hiter začetek upravljanje pravic tudi v praksi.

Pridobljenega dovoljenja se zelo veselimo, saj je podlaga za širitev upravljanja pravic imetnikov pravic, za katere se te pravice do sedaj niso uveljavljale, prav tako pa izdano dovoljenje razumemo kot priznanje za že do sedaj učinkovito upravljanje obstoječih pravic in tudi kot veliko odgovornost za naprej.

Viljem Marjan Hribar, direktor IPF, k.o.
AEPO–ARTIS na obisku v Ljubljani

Datum: 10. 03. 2023

Vedno je zanimivo in koristno, če se lahko srečamo in mnenja ter izkušnje izmenjujemo v živo. Na obisku na IPF se je te dni oglasila predstavnica AEPO-ARTIS (Združenje evropskih izvajalskih organizacij) Iva Galovič.

Kmalu ponovno na svidenje.