2018
Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil za uporabo fonogramov na internetu v oblikah uporabe simulcasting in webcasting

Datum: 16. 04. 2018

IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, v skladu s 3. odstavkom 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) vabi združenja uporabnikov iz 1. odstavka 44. člena ZKUASP k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil za uporabo fonogramov na internetu v naslednjih oblikah uporabe:
• simulcasting – simultano nespremenjeno oddajanje obstoječega radijskega ali televizijskega programa po internetu;
• webcasting – oddajanje radijskega ali televizijskega programa izključno po internetu.

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno sporočijo najpozneje v roku 15 dni po objavi tega poziva s priporočeno pošto na naslov IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Upoštevali bomo tiste prijave, ki jih bomo prejeli v času uradnih ur najkasneje na zadnji dan navedenega roka.

 
Novi sporazum z Zavodom Mladinska Mreža MaMa

Datum: 15. 03. 2018

V IPF, k.o.  želimo, da bi intelektualno lastnino spoštovalo čim več uporabnikov, ki posneto glasbo javno predvajajo. Prav zato širimo sodelovanje s krovnimi nacionalnimi organizacijami, ki imajo razpršeno mrežo svojih članov. V letu 2017 smo sporazum o javni priobčitvi komercialnih fonogramov v okviru študentskih prireditev podpisali s Študentsko organizacijo Slovenije, z novim letom pa smo podobnega sklenili z Zavodom Mladinska Mreža MaMa.

IPF, k.o. je tako na začetku leta 2018 z Zavodom Mladinska Mreža MaMa sklenil nov sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah, ki so organizirane s strani organizacij, ki opravljajo dejavnost mladinskih centrov v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi. Skupni sporazum določa nižji obračun nadomestila za uporabo fonogramov na prireditvah, ki so organizirane izključno ali prvenstveno zaradi javnega priobčevanja fonogramov kot so nastopi, kjer izvajalci nastopajo na posneto glasbo, plesni nastopi, revije, gledališki nastopi, predstave ter druge podobne prireditve, na katerih je uporaba fonogramov ključnega pomena za njihovo izvedbo.

Podpis sporazuma z Zavodom Mladinska Mreža MaMa
Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov

Datum: 27. 02. 2018

ZADEVA: Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. (IPF, k.o.), Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) poziva reprezentativna združena uporabnikov k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov.
Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje v roku 8 dni po objavi tega poziva na naslov IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@ipf.si. Upoštevne bodo prijave, ki bodo na navedene naslove prispele do izteka zadnjega dne navedenega roka.

 
Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev

Datum: 27. 02. 2018

ZADEVA: Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. (v nadaljevanju: IPF, k.o.), Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic poziva reprezentativna združenja uporabnikov k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev.
Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje v roku 8 dni po objavi tega poziva na naslov IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@ipf.si. Upoštevne bodo prijave, ki bodo na navedene naslove prispele do izteka zadnjega dne navedenega roka.
Rok za prijavo fonogramov je 31. marec 2018.

Datum: 05. 02. 2018

V sistemu Admiss preverite, ali ste IPF-u že prijavili vsa svoja dela, predvsem tista, ki so nastala v letu 2017.

Obrazci za prijavo skladb so na voljo na sledeči povezavi. V svojem profilu v sistemu ADMISS še preverite, ali so vneseni vsi potrebni podatki skladb in vaši osebni podatki. Tako boste poskrbeli, da bodo za vaše skladbe nadomestila pravilno obračunana.

Potrebujete pomoč pri prijavi?
Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo v času uradnih ur na sedežu IPF-a, Šmartinska cesta 152/hala 6, Ljubljana, vsak delovni petek med 8. in 10. uro po predhodni najavi. Za informacije smo na voljo tudi na telefonski številki: 01 52 72 932, ali po elektronski pošti: info@ipf.si.