Arhiv novic objavljenih v letu 2009
Sestanek predsednika skupščine izvajalcev Zavoda IPF pri predstavniku Republike Slovenije pri Evropski Uniji

Datum: 03. 12. 2009

V sredo 02.12.2009 je imel Boštjan Dermol, predsednik skupščine izvajalcev Zavoda IPF, na sedežu Stalnega predstavništva Republike Slovenije v Evropski uniji, z g. Dušanom Pšeničnikom, diplomatskim predstavnikom in svetovalcem za pravo družb in intelektualno lastnino sestanek na temo podaljšanja zašite sorodnih pravic iz 50 na 70 let. Predstavniki Republike Slovenije so namreč v preteklem obdobju pri glasovanju v Svetu Evrope glasovali proti sprejetju predloga za podaljšanje trajanja zaščite izvajalskih pravic. V nadvse koristnem in zanimivem pogovoru so bila izmenjana in izpostavljena izhodišča, dejstva in stališča obeh strani.Novinarska konferenca Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije

Datum: 25. 11. 2009

Danes je Zavod IPF imel tiskovno konferenco, na kateri so po uvodnem pozdravu direktorja Gregorja Štibernika prisotni predstavniki Zavoda IPF novinarjem predstavili:

1. Novosti aplikacije ADMISS in njenih prednosti za uporabnike (predstavitev je vodil mag. Igor Kulašić, podpredsednik Skupščine izvajalcev)

Zavod IPF je v sodelovanju s podjetjem Paknet nadgradil spletno aplikacijo ADMISS, s katero dodatno povečuje transparentost pri uveljavljanju pravic iz glasbene ustvarjalnosti. Aplikacija, ki je sprva omogočala le vpogled v prijave izvedb posameznega izvajalca, zdaj upravičencem omogoča tudi dostop do obračunskih podatkov. Po sedaj znanih podatkih predstavlja edinstveno rešitev v EU, primerno za kolektivne organizacije, ki želijo posodobiti poslovanje in ga narediti prijaznejšega in dostopnega za svoje upravičence; torej za tiste, zaradi katerih imajo dovoljenje za kolektivno zastopanje.

2. Podrobnosti jesenskih poračunov in izplačil za leta 2004 - 2008 (predstavitev je vodil Viljem Marjan Hribar, vodja oddelka reparticija)

Zavod IPF je v obdobju med pomladanskim in jesenskim poračunom uspel znižati rezervacije za več kot 20 odstotkov, število novih prijav izvedb pa se je povečalo za skoraj 15 odstotkov. Vključno z obračunom za leto 2008 se je znesek jesenskega izplačila, glede na pomladansko, povečal za 90 odstotkov!

3. Prenovljeno spletno stran (predstavitev je vodil Gregor Štibernik, direktor)

Spletna stran je še bolj pregledna in prijazna do obiskovalcev, sicer pa je Zavod IPF še vedno edina kolektivna organizacija pri nas, ki na spletni strani omogoča vpogled v letna poročila in načrte ter zapisnike sej in skupščin njenih organov.

Po pričakovanjih je pozornost še posebej pritegnil nov sklop Statistika, pod katerim so objavljeni:

  • seznam 500 najbolj predvajanih izvedb, ki so na Zavodu IPF prijavljene
  • seznam 500 najbolj predvajanih izvedb, ki na Zavodu IPF niso prijavljene
  • seznam 500 najbolj predvajanih izvajalcev v obračunskem obdobju 2008
  • seznam 500 upravičencev, ki so jim bila v obračunskem obdobju 2008 izplačana najvišja nadomestila
  • abecedni seznam upravičencev, ki Zavodu IPF še niso posredovali potrebnih podatkov za izplačilo nadomestil in ta skupaj znašajo več kot 20 €

Kljub intenzivnemu iskanju upravičencev, neposredno po imenikih in posredno preko njihovih glasbenih kolegov, pa je število tistih iz slednjega seznama še vedno veliko. Najvišji znesek, do katerega je upravičen eden od njih pa je 2.800 €.

Na Zavodu IPF pričakujemo, da se bo z objavo seznama baza prijavljenih izvedb na ta način povečala in da bodo upravičenci, na katera čakajo nadomestila, v čim krajšem času posredovali podatke, potrebne za izplačilo.
Drage članice, spoštovani člani!

Datum: 20. 11. 2009

Obveščamo vas, da se bo delovna skupina za pregled in pripravo dopolnitev Pravilnika o delitvi nadomestil, v katero so bili imenovani Jan Plestenjak, Martin Štibernik, Jure Karas, Janez Križaj, Andrej Sraka, Patrik Greblo in Dare Petrič, ponovno sestala v torek 24. novembra 2009 ob 13. uri v prostorih Zavoda IPF. K sodelovanju vabimo tudi druge zainteresirane.

Zaradi lažje organizacije srečanja vas prosimo, da svojo morebitno udeležbo predhodno najavite v tajništvu.

Tajništvo Zavoda IPF
Spoštovani,

Datum: 18. 11. 2009

v imenu članov ZSVGS iskreno čestitam za izredno uspešno ter pregledno ADMISS-ovo stran, ki je nastala na podlagi dobre pobude, medsebojni izmenjavi mnenj in predlogov v sodelovanju stroke in nas članov. Strani sem pregledal in lahko samo rečem, da sem izredno hvaležen, da sem lahko doživel ta dan, ki mi zopet prebuja vero v preglednost ter poštenost poslovanja kolektivne organizacije.

Želimo si, da bi temu vzorcu čimprej pričele slediti tudi ostale KO.

S spoštovanjem,


Predsednik ZSVGS
Dušan Zore