2021
Poziv k pravočasni prijavi fonogramov – rok za oddajo je 31. marec 2021!

Datum: 19. 01. 2021

Spoštovane izvajalke in izvajalci, spoštovani imetniki sorodnih pravic na fonogramih

 

Mnogi med vami so kljub težkim in nepredvidljivim časom našli navdih za ustvarjanje in izdajanje novih glasbenih zgodb, ki so med nas, kljub onemogočenemu druženju, prinesle sveža občutenja in doživetja.

 

 

Tudi letos vas vabimo, da pravočasno prijavite fonograme pri katerih nastanku ste sodelovali, oziroma ste imetnik pravic.

 

Prijave fonogramov, ki bodo na IPF, k.o. prispele do 31. marca 2021, bomo zagotovo zajeli v obdelavo in upoštevali pri redni delitvi za leto 2020.

Posebej bi vas radi opozorili, da bo letos izvedena tudi končna delitev nadomestil za fonograme uporabljene v letu 2015. Zato preverite ali so vsi fonogrami, ki so nastali v preteklih letih, prijavljeni pri IPF, k.o..

 

Portal ADMISS vam omogoča tako vpogled v podatke o predvajanih fonogramih, ki na IPF, k.o. še niso prijavljeni, kakor tudi e-prijavo fonogramov.

V Admiss-u, s klikom na razdelek 'Kaj se rola', lahko spremljate podatke o predvajanjih vaših skladb na posameznih radijih za izbrana časovna obdobja.

 

Morebitne težave, pripombe ali predloge nam lahko sporočite na elektronski naslov: upravicenci@ipf.si.

Za pomoč pa se na nas lahko obrnete tudi po telefonu, na številko 01 527 29 32.

 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in sodelovanje in vam želimo vse dobro!

Vaš IPF, k.o.

 

 
Sedmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije

Datum: 05. 01. 2021

Sedmi protikoronski zakon (PKP7) ob dodatni pomoči za gospodarstvo vnovič prinaša enkratni krizni dodatek najbolj ranljivim skupinam prebivalstva ter dodatno pomoč zdravstvu, turizmu, prevoznikom, socialnim in zdravstvenim delavcem in je v veljavo stopil 31. decembra 2020.

Za IPF, k.o. je zlasti pomemben 67. člen, ki pravi, da ne glede na četrti odstavek 30. člena in 33. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic lahko kolektivna organizacija z namenom omilitve posledic epidemije COVID-19 izplača svojim imetnikom pravic s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali s sedežem v Republiki Sloveniji izredno pomoč do 25 odstotkov zneska zbranih avtorskih honorarjev v letu 2020.

Izredna pomoč se dodeli in izplača v skladu s pravili, ki jih sprejme poslovodstvo v soglasju z nadzornim odborom.

IPF, k.o. bo določbo natančno preučil in ravnal v največjo korist svojih imetnikov pravic, o čemer bodo tudi pravočasno obveščeni.

Podrobneje lahko preberete tukaj.