Sklenjen nov sporazum za področje gostinskih obratov, obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov

Datum: 27. 10. 2021

12. oktobra 2021 je bil po petnajstih letih podpisan nov Skupni sporazum med Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Turistično gostinsko zbornico Slovenije (na strani uporabnikov varovanih del) ter Zavodom za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. (na strani imetnikov pravic) za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov.

 

 

Sporazum sicer začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS (št. 167, 22. 10. 2021), uporabljati pa se začne s 1.7.2022. Z obema zbornicama smo se za odlog dogovorili zaradi situacije v zvezi z epidemijo COVID-19 in ukrepi, povezanimi s tem, hkrati pa čas do začetka uporabe vsi potrebujemo za temeljito in podrobno implementacijo sporazuma ter obveščanje uporabnikov.

S sporazumom smo po zahtevnih pogajanjih, ki so vmes zastala tudi zaradi situacije z epidemijo, na novo definirali za kolektivno organizacijo in uporabnike varovanih del ključna razmerja, hkrati pa je novi sporazum usklajen tako z evropskimi direktivami kot tudi z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP).

V sporazumu je natančno dogovorjeno, za katera področja uporabnikov se na novo urejajo razmerja, opredeljene so okoliščine uporabe, na podlagi katerih se plačilo nadomestila zniža ali zviša, okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo nadomestila oprosti, prvič se po novem za znižanje osnove upošteva tudi (ne)razvitost posamezne občine, posebna pozornost pa je namenjena tudi podjetjem s statusom invalidskega ali socialnega podjetja.

 

 

Sklenjeni sporazum z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Turistično gostinsko zbornico Slovenije utrjuje dobre partnerske odnose, uporabnikom varovanih del in imetnikom pravic na teh varovanih delih pa prinaša stabilno in predvidljivo poslovno okolje.

IPF je s tem sporazumom naredil velik korak naprej na področju upravljanja pravic in se bo tako lahko še bolj posvetil drugim vrstam uporabe varovanih del, kjer so tarife trenutno še podhranjene oz. še niso primerljive s tarifami v drugih državah. Upamo tudi, da bo od julija letos pravnomočna odločba Sveta za avtorsko pravo, ki pokriva področje izdajateljev komercialnih radijskih programov, v praksi dobro zaživela in bodo tako tudi prihodki iz tega naslova v Sloveniji kmalu primerljivi s prihodki v drugih državah po Evropi.