Francija septembra odločno proti piratom

Datum: 18. 08. 2010

V Franciji bodo naslednji mesec v praksi začeli izvajati zakon o postopnem odzivu, imenovan tudi zakon HADOPI, kar je sicer kratica inštitucije, pristojne za spremljanje zakonite ponudbe in nedovoljene uporabe del na internetu ((High Authority for the dissemination of works and the protection of rights on the Internet).

Poenostavljeno povedano bo izvajanje zakona v praksi pomenilo, da bodo združenja imetnikov pravic kršitve prijavila organizaciji HADOPI, ta pa bo od internetnih ponudnikov zahtevala podatke o kršiteljih, ki bodo prvo opozorilo prejeli preko elektronske pošte. V primeru ponovne kršitve v roku šestih mesecev bo kršitelj prejel drugo opozorilo preko elektronske in priporočene pošte, tretji kršitvi znotraj enega leta pa bo sledil sodni postopek. Najvišja možna kazen bo prepovedan dostop do interneta do enega leta.

Zakon, sprejet maja 2009, je z nekaj dodatnimi določbami stopil v veljavo oktobra lani in v Evropski uniji predstavlja enega prvih ukrepov za zmanjševanje nelegalne izmenjave datotek. V Sloveniji predvidene spremembe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah še ne vsebujejo področja uporabe del na internetu.

Zahteve po ukrepanju s strani predstavnikov evropske ustvarjalne industrije, ki zaradi piratstva beležijo ogromen upad prihodkov in števila delovnih mest, so dosegle tudi Evropski parlament. Poslanci naj bi o  Gallo poročilu, ki se nanaša na uveljavljanje pravic intelektualne lastnine na notranjem trgu, glasovali pretekli mesec, vendar se z uvrstitvijo poročila na takratno plenarno zasedanje ni strinjalo zadostno število poslancev, zato je bilo glasovanje prestavljeno jesen.

Posledice piratstva vplivajo tudi na slovensko ustvarjalno industrijo, zato smo o stališču do Gallo poročila, ki bo pripomoglo k pravilnemu reševanju kršitev na IP področju, povprašali tudi naše evropske poslance:

Ivo Vajgl bo glasoval za Gallo poročilo, ki bo jasno opredelilo problem piratstva in Evropsko komisijo pozvalo k takojšnjemu ukrepanju. Strinja se, da internetno piratstvo predstavlja vse večji problem, ogroža napredek in delovna mesta v ustvarjalni industriji.

Posledic neurejene zakonodaje na tem področju se zaveda tudi dr. Milan Zver, zato pozdravlja in podpira predloge poslanske kolegice Marielle Gallo. Zaradi kompleksnosti problematike meni, da je nujno, da Evropska komisija pripravi celovito strategijo za urejanje tega področja.

Iz pisarne Tanje Fajon so nam sporočili, da se poslanska skupina S&D ni strinjala z uvrstitvijo poročila na plenarno zasedanje v juliju, ker je v njem še precej nejasnosti in obstajajo nasprotovanja določenim točkam. Med najbolj kritičnimi so izpostavili predvsem:

  • nekomercialno izmenjavo datotek in sankcije (definicija, vrsta sankcij, meja, itd.),
  • razlikovanje med piratstvom in ponarejanjem ("piracy and counterfeiting"),
  • zagotavljanje dostopa do spleta.

Po mnenju skupine je poročilo v več točkah nefleksibilno in zahteva dopolnitve, kar pomeni, da stališča še niso dokončno izoblikovana.