Izjava v zvezi s člankom Najdražje? Poslušanje radia

Datum: 08. 11. 2010

V zvezi s člankom Najdražje? Poslušanje radia, objavljenem v Žurnalu 24, v katerem beremo, da so podjetniki, ki imajo radio v trgovini ali lokalu, jezni zaradi opomina, podajamo naslednjo izjavo: »Naše evidence poslane pošte omogočajo sledljivost storitve dostave pošte. Vsekakor si želimo v dobro izvajalcev in proizvajalcev fonogramov ter uporabnikov njihovih storitev (tj. npr. lokalov) čim prejšnje odprave posameznih odstopanj od utečenih postopkov uveljavljanja sorodnih pravic v Evropi oziroma v Sloveniji. Ob tem opozarjamo, da je zakonska dolžnost uporabnikov zaščitenih del, da imajo urejene pravice za uporabo le-teh in da morajo za izpolnjevanje zakonskih določil poskrbeti sami.«