Objava začasne tarife

Datum: 13. 10. 2010

Spoštovani organizatorji prireditev,

obveščamo vas, da je Svet Zavoda IPF na svoji seji dne 24. 8. 2010 sprejel Začasno tarifo za intervalno javno priobčitev komercialno izdanih fonogramov med in/ali pred in/ali po glasbenih nastopih, ki potekajo v živo. Tarifa je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 76 dne 1. 10. 2010 na strani 2555.