Posredovanje podatkov

Datum: 18. 05. 2010

Spoštovane upravičenke in upravičenci,

v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil bomo v juniju 2010 izvedli obračun nadomestil za javno priobčitev komercialno izdanih fonogramov za leto 2009 in poračune za pretekla leta. V želji, da bi tudi izplačila opravili v najkrajšem možnem času, vas prosimo, da nam najkasneje do 31. maja 2010 sporočite morebitne spremembe davčnih statusov ali drugih podatkov, ki jih je potrebno upoštevati pri izplačilih nadomestil. Vsem, ki ste to že storili, se zahvaljujemo.

Nekateri upravičenci se kljub večkratnemu pozivanju še vedno niso včlanili ali sporočili podatkov za izplačila obračunanih nadomestil, zato vas vljudno prosimo še, da na prejeto obvestilo opozorite še vaše glasbene kolege, ki nam morda še niso dostavili potrebnih podatkov.