Spoštovana upravičenka, cenjeni upravičenec!

Datum: 29. 10. 2010

V strokovni službi smo na podlagi dosedanjih pripomb, mnenj in odzivov upravičencev pripravili anketo o delovanju Zavoda IPF, s katero želimo pridobiti mnenje kar se da velikega kroga upravičenk in upravičencev Zavoda IPF - torej tistih, zaradi katerih zavod sploh obstaja! K izpolnjevanju lahko pristopijo zgolj upravičenci, ki so na e-mail, ki so ga podali ob prijavi v Zavod IPF, prejeli vse potrebno za dostop do ankete. Če ste pozabili ali spremenili vaš e-mail oz. če Zavodu IPF še niste posredovali vaših podatkov z vašim e-mailom, se obrnite za Vilijema Marjana Hribarja (viljem.hribar@zavod-ipf.si).

Izpolnjevanje vam bo vzelo le nekaj minut, anketa pa je namenjena interni raziskavi. Na spletnem mestu Zavoda IPF bodo objavljeni zgolj končni splošni rezultati, ki bodo Svetu zavoda in Strokovnemu svetu služili kot smernica, strokovni službi pa dragocen napotek pri nadaljnjem delu.

Vnaprej hvala za vaš prispevek!

Strokovna služba Zavoda IPF