Spoštovani upravičenci

Datum: 02. 04. 2010

Obveščamo vas, da bo obračun nadomestil za leto 2009 in poračuni za pretekla leta kot običajno opravljen predvidoma junija letos. Takrat boste o tem tudi pisno obveščeni.

Vsekakor pa imate v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil in na podlagi sklepa Sveta zavoda možnost izplačila predujma in sicer pod naslednjimi pogoji:

- prijavljenih morate imeti vsaj 50 izvedb
- znesek predujma se določi v višini 70 % povprečnega letnega obračunanega nadomestila upravičenca zadnjih treh obračunskih obdobij.

Pisne vloge pošljite na naslov Zavod IPF, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.