Spremembe Zakona o medijih

Datum: 10. 09. 2010

V okviru javne razprave o osnutku novega zakona o medijih smo se kot edina kolektivna organizacija včeraj odzvali vabilu Ministrstva za kulturo na okroglo mizo. V pogovoru, ki je potekal v prostorih MzK v Ljubljani, je bilo po pričakovanju največ pozornosti namenjeno določilu v zvezi z obveznimi deleži slovenske glasbe v radijskih in televizijskih programih. Direktor Zavoda IPF Gregor Štibernik pa je ministrico Majdo Širca in direktorja direktorata za medije Vojka Stoparja opozoril na zaskrbljenost kolektivnih organizacij, ki jo prinašajo spremembe obstoječega 12. člena Zmed.