V Zavodu IPF pozorno spremljamo spreminjanje zakonodaje

Datum: 09. 09. 2010

… zlasti tiste, ki vpliva na naše poslovanje. V zadnjem času so aktualne tudi spremembe Zakona o medijih. Ker je bil osnutek zakona dan v javno obravnavo šele pred kratkim, bo Zavod IPF podal svoje komentarje oz. predloge za izboljšave v prihodnjih dneh. Veseli nas, da nas je pripravljalec sprememb omenjenega zakona vendarle povabil k dialogu, obžalujemo pa, da tega ni storil že tekom njihovega snovanja, saj smo prepričani, da bi marsikatero primernejšo rešitev, ki bi ustrezala vsem vpletenim, našli že prej.

Za zdaj lahko izpostavimo mnenje, da predlog besedila novega 19. člena, ki zamenjuje prejšnjega 12., pomeni za kolektivno uveljavljanje ogromen korak nazaj. Sprašujemo se, kdo je bil pobudnik, kakšna je utemeljitev in kakšni so argumenti za uvajanje te spremembe. Zavod IPF nikoli  ni imel kakršnihkoli problemov z izdajatelji v zvezi s pogoji za vpis v razvid medijev, prav tako nikdar nismo zaznali kakršnihkoli pomislekov s strani izdajateljev.

Zavod IPF podpira tudi prizadevanja izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in avtorjev glasbe v zvezi z ohranitvijo doslej predpisanega obveznega deleža slovenske glasbe, ki se spreminja v 70. členu.