Zakon o negospodarskih javnih službah

Datum: 01. 10. 2010

Skladno z objavo poziva MJU k podaji predlogov, mnenj ali pripomb na osnutek Zakona o negospodarskih javnih službah je Zavod IPF danes podajal želeno.

Dopis najdete tu.