Možnost izplačila predujma za obračunsko obdobje 2011

Datum: 21. 09. 2011

Spoštovani upravičenci!

V skladu z akti Zavoda IPF in sklepa Sveta Zavoda IPF z dne 30. 3. 2010 imate upravičenci možnost izplačila predujma za obračunsko obdobje 2011. Pogoj je, da ste upravičenec pri najmanj 50 izvedbah. Predujem lahko izplačamo v višini 70 % povprečnega letnega obračunanega nadomestila zadnjih treh obračunskih obdobij.

Prosimo vas, da nam vloge posredujete najkasneje do 7. oktobra 2011 na elektronski naslovinfo@zavod-ipf.si ali na naslov Zavod IPF, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Izplačila bodo na podlagi prejetih računovodskih listin opravljena predvidoma 18. oktobra 2011.

Vaš Zavod IPF