Naša spletna stran – bogastvo uporabnih podatkov

Datum: 09. 03. 2011

prizadevanjih po čim večji preglednosti delovanja in po največji učinkovitosti kolektivnega uveljavljanja sorodnih pravic naših upravičencev na spletnih straneh Zavoda IPF zainteresirani javnosti, predvsem pa našim uporabnikom in upravičencem, ponujamo vse podatke, ki so ključni za naše delovanje in za vašo informiranost. Ker je stran izjemno bogata s podatki in dokumenti, vam v tokratnih e-novicah podajamo pregled, kaj vse je vam - upravičencem, na voljo in dosegljivo le z nekaj kliki.

Letna poročila in načrti

So ključni dokumenti, iz katerih je razvidno naše poslovaje in usmeritve za delo v tekočem letu.

Zapisniki sej Sveta in Strokovnega sveta

Kot edina kolektivna organizacija pri nas imamo za prav vsa leta našega poslovanja objavljene zapisnike sej Sveta in Strokovnega sveta, saj lahko le tako člani ocenjujejo delo izvoljenih predstavnikov v navedenih organih.

Zapisniki sej skupščin

Na spletu imamo edini objavljene tudi vse zapisnike rednih in izrednih sej skupščin izvajalcev in skupščin proizvajalcev fonogramov. Tako lahko upravičenci laže spremljajo kontinuiteto in razvoj zavoda ter ga primerjajo in vrednotijo skozi prizmo sprejetih odločitev članov in smernic, določenih na sejah skupščin.

Vse, kar potrebujete za prijavo

Izvajalcem in proizvajalcem fonogramov so na voljo obrazci (pooblastila) za posredovanje njihovih podatkov pa tudi obrazci za prijavo neprijavljenega repertoarja. V pomoč pri izpolnjevanju bodo prav gotovo prišla jasna navodila. V pomembno pomoč pri tem jim je portal neprijavljenega repertoarja, ki ga lahko sami prijavijo, če so upravičenci pri najdenih neprijavljenih izvedbah.

Še posebej opozarjamo na izjemen presežek na področju uveljavljanja pravic pri nas - na Administrativne spletne strani (ADMISS). Tu so vam na voljo tudi podatki o prijavljenih izvedbah (možen je izpis posameznih prijavljenih izvedb), lahko si ogledate svoje matične podatke in tudi seznam izvedb, pri katerih ste upravičenci. V zavihku »obračunski podatki« si lahko ogledate podatke o opravljenih obračunih in poračunih z datumi izplačil nadomestil.

Vsem upravičencem so na ogled tudi sporedi predvajanih del, kjer so na voljo podatki o številu predvajanj za posamezno izvedbo v sumarni obliki in po posameznih radijskih postajah. Člani katere od skupščin si lahko na ADMISS-u ogledajo tudi seznam članov posameznih skupščin. Tisti upravičenci, ki najdejo »svoje« izvedbe na seznamu neprijavljenega repertoarja, pa jih lahko s pomočjo elektronskega obrazca tudi prijavijo.

Če imate kakršnakoli konstruktivne predloge za morebitne izboljšav in dopolnitve spletnega mesta, nam jih vedno lahko sporočite na info@ipf.si

Veliko uspehov vam želimo pri ustvarjanju!

Strokovna služba Zavoda IPF