Upravičenci, prijavite svoja dela - rok: 31. marec 2012!

Datum: 26. 01. 2012

V Zavodu IPF smo pri pregledu uporabljenega glasbenega repertoarja ugotovili, da mnoga dela nimajo prijavljenih imetnikov pravic. Razporedili smo jih v dve preglednici:

Vabimo vas, da s pomočjo iskalnika pregledate seznama. Če najdete dela, pri katerih ste sodelovali, jih prijavite na ustreznih obrazcih, ki jih najdete tukaj. Le tako bomo lahko uspešno zastopali vaše pravice in poskrbeli za izplačilo pripadajočih nadomestil.