Več aktivnosti za več nadomestil

Datum: 10. 02. 2012

V Zavodu IPF smo v preteklih letih močno povečali aktivnosti odkrivanja uporabe vaših zaščitenih del. Zato smo lahko zadovoljni z rastjo prihodkov. Res je, da so detekcije neprijavljene uporabe del zahtevale določena zagonska sredstva, ki pa se bodo v prihodnje omejila le na sprotna obratovalna. Podatki o smotrnosti povečanega nadzora nad uporabo del so zgovorni.

Rast nadomestil lani 15 %
Podatki so zgovorni; v letu 2009 smo zbrali 1.670.000 evrov nadomestil, v letu 2010 2.280.000, v letu 2011 pa smo se približali meji treh milijonov evrov zbranih nadomestil za uporabo del - navkljub izredno težkim gospodarskim razmeram smo zbrali 2.960.000 evrov. Tako smo samo v letu 2011 prihodke Zavoda IPF povečali za skoraj 30 odstotkov! Več sredstev pa seveda posledično pomeni tudi več nadomestil za tiste, katerih dela so bila uporabljena pri na novo odkritih uporabnikih.

Rast prihodkov 2009 - 2012

Tabela rasti prihodkov v obdobju 2009 - 2012, v MIO €.

Več denarja za upravičence
Tudi v letu 2012 pričakujemo nadaljevanje rasti, saj ocenjujemo, da bodo naš prihodki predvidoma znašali 3.400.000,00 evrov. Za poslovno leto 2012 glede na dosedanje izkušnje in načrtovani razvoj predvidevamo 1.217.000,00 stroškov, kar je povsem racionalen delež glede na diverziteto poslovnih procesov, ki jih zahteva varstvo sorodnih pravic. Preostali denar bo namenjen glasbenim izvajalcem in proizvajalcem fonogramov. 

Rast zaradi aktivne zaščite sorodnih pravic
Takšni stroški so povsem primerljivi in obvladljivi za naš obseg poslovanja. Rast prihodkov je namreč posledica detekcije novih uporabnikov zaščitenih del, kar smo v letu 2011 uspešno izvajali s povečanimi terenskimi aktivnostmi. V letu 2012 jim bomo posvetili še več pozornosti, predvsem na področju prijave prireditev, kjer so uporabljeni fonogrami.

Kar nekaj stroškov žal odpade tudi na tiste, ki nikakor ne priznavajo uporabe in s tem pravic, ki vam pripadajo. Tako smo namesto inšpekcijskih služb sami primorani izvajati nadzor nad uporabo ter izterjavo nadomestil, ki pripadajo vam, upravičencem.

V Zavodu IPF pričakujemo, da bodo sredstva, namenjena sami zaščiti pravic, v prihodnje še naprej upadla, saj so naši sistemi nadzora že v fazi učinkovitega delovanja. To pa pomeni tudi več sredstev za nadomestila tistih, katerih dela bodo v nadzoru zaznana kot uporabljena. Ne pozabite - vso uporabo vaših del in pripadajoča nadomestila lahko 24/7 spremljate v našem sistemu Admiss.