Digitalna glasba nov motor razvoja?

Datum: 06. 03. 2013

Nedavno objavljeno poročilo mednarodne organizacije proizvajalcev fonogramov IFPI »Digital music report« prinaša zanimive ugotovitve o okrevanju panoge. Zasluge za porast prodaje na globalni ravni nosi prodaja licencirane digitalne glasbe in širjenje teh storitev na nove trge.

Leto 2012 je bilo prvo leto po 1999, ko so v organizaciji zaznali rast prometa, in to predvsem na račun prodaje digitalne glasbe in širitve na nove trge, pa tudi ekspanzije pametnih naprav. Sama prodaja digitalne licencirane glasbe je lani že drugo leto zapored rasla in na letni ravni dosegla 9 %, kar predstavlja 34 % vseh prihodkov industrije proizvajalcev fonogramov.

Ljudje so še vedno pripravljeni plačati za glasbo
Razveseljivo je dejstvo, da je kar 62 % uporabnikov interneta v zadnjega pol leta uporabljalo storitve uradnih ponudnikov digitalne glasbe in zanje tudi plačalo. Prodaja glasbe, naložene s spletnih servisov, se je po obsegu lani povečala za 12 % in v skupni vsoti prodane digitalne glasbe predstavlja že 70 %. Število ljudi, ki danes plačujejo za legalno uporabo digitalne glasbe, se je v letu 2012 povečalo za kar 44 % na 20 milijonov. Kljub vzpodbudnim trendom pa največja ovira na poti zaščite intelektualne lastnine ostajajo piratske strani z glasbo in drugimi vsebinami.

Več na http://www.ifpi.org/content/library/DMR2013.pdf.