IPF-ovo letno poročilo med najboljšimi v Sloveniji

Datum: 22. 11. 2013

Časnik Finance je objavil lestvico najboljših letnih poročil, med katerimi je IPF-ovo letno poročilo 2012 osvojilo odlično tretje mesto (v kategoriji Druge organizacije). Komisija je ocenjevala letna poročila po glavnih vsebinskih sklopih, in sicer tveganja, analizo poslovanja in načrte, računovodsko poročilo, komunikacijski vidik in trajnostni razvoj. Skupna ocena komisije je bila, da narašča kakovost razkritij računovodskih izkazov slovenskih organizacij.

Strokovno komisijo, ki je letos ocenjevala letna poročila, so sestavljali Simona Lavrič Korošec, Marko

Bošnjak, Andreja Bajuk Mušič, Rok Cuderman in Tatjana Horvat. Marko Bošnjak je v svoji oceni letnih poročil izpostavil, da sta posebej pomembni predstavitev načrtov za naslednje leto in jasna analiza poslovanja, tudi z grafi in preglednicami. Na splošno so člani komisije ocenili, da so letna poročila naredila velik korak naprej v smeri večje transparentnosti razkritij. Rok Cuderman pa je zaključil: »Marketinško-oblikovalski del letnega poročila ni več nepotreben strošek, ampak učinkovito orodje … Letno gradivo postane čtivo, ki navduši. Postane ogledalo, ki leto dni predstavlja podjetje oziroma ustanovo.«

Več si preberite v članku: Narašča kakovost razkritij računovodskih izkazov