Pravica iz privatnega reproduciranja na evropskem dnevnem redu

Datum: 29. 10. 2013

Za napredek pri uveljavljanju pravice iz privatnega reproduciranja se zavzemajo nekateri vidni evropski poslanci. Francoska evroposlanka Françoise Castex je objavila poročilo, ki predlaga sprejetje skupnega stališča EU do tega področja in točno določitev proizvodov, ki naj bi bili predmet uveljavljanja nadomestil, vključno z vse bolj razširjenim shranjevanjem glasbenih del v računalniških oblakih.

Privatno reproduciranje v oblaku

»Sistem za uveljavljanje pravic iz privatnega reproduciranja mora uravnotežiti pravico posameznikov do privatnega kopiranja s pravičnim nadomestilom za imetnike pravic,« trdi poslanka Castexova. Po njenem mnenju bi se moralo nadomestilo uveljavljati pri vseh materialih, medijih in storitvah, kjer njihova vrednost izhaja iz kapacitete za zasebno snemanje in shranjevanje. Sem sodi tudi računalništvo v oblaku, saj lahko prav tako služi namenu reproduciranja zasebnih kopij. Potrebno je torej določiti, kakšne oblike kompenzacije so primerne za tovrstno reproduciranje. 

Glasovi nasprotnikov

Na drugi strani so vse močnejši glasovi evroposlancev, ki se zavzemajo za odpravo pravice do privatnega reproduciranja, saj naj bi šlo za zastarel koncept, ki ovira delovanje evropskega notranjega trga. Poleg tega naj bi bila trenutna metodologija neučinkovita in netransparentna, prihajalo pa naj bi tudi do dvojnega zaračunavanja. Debata se bo stopnjevala prihodnji mesec, o zadevi pa bo Odbor za pravne zadeve glasoval konec novembra. Izid glasovanja bo relevanten za vse članice EU, tudi za Slovenijo, kjer imetniki pravic za zdaj ostajamo brez zelo pomembnega prihodka od nadomestil iz naslova privatnega in drugega lastnega reproduciranja.