Začasne tarife povzročajo porast odprtih terjatev

Datum: 13. 11. 2013

IPF je po izteku sporazumov z RTV Slovenija in izdajatelji komercialnih radijskih postaj sprejel začasni tarifi za oba tipa uporabnikov, ki sta v primerjavi z nadomestili iz obdobja 2006 - 2011 veliko bolj primerljivi s tarifami drugih evropskih držav.

Sporazuma z RTV Slovenija (naš največji uporabnik) in komercialnimi radijskimi postajami sta potekla 31. 12. 2011, od takrat pa je skladno z zakonodajo v veljavi začasa tarifa. V praksi to pomeni, da IPF obema skupinama že skoraj dve leti zaračunava nadomestila po začasnih tarifah, vendar pa navedeni uporabniki ne poravnavajo obveznosti v celoti, temveč večinoma plačujejo le tisti del, ki je veljal v času pred iztekom sporazuma. Preostali del nadomestil seveda na IPF-u vodimo v sklopu procesa upravljanja terjatev, tako da je večina zapadlih obveznosti v sodnih postopkih. Seveda je, žal, posledica tega visok znesek izstavljenih računov in odprtih terjatev, kar se ne odraža pozitivno v IPF-ovi poslovni bilanci.

Kljub vsemu še vedno iščemo rešitve in vlagamo veliko naporov, da bi se ta, za obe strani nezaželena situacija, kar najhitreje uredila, vendar pa je končna odločitev v rokah pristojnih organov.