Regionalni dogodek o dobrem upravljanju in učinkovitejšem delovanju kolektivnih organizacij

Datum: 29. 09. 2014

Urad RS za intelektualno lastnino organizira v sodelovanju s Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO) regionalni dogodek o dobrem upravljanju in učinkovitejšem delovanju kolektivnih organizacij na področju avtorske in sorodnih pravic v obliki dvodnevne konference 8. in 9. oktobra 2014 v Cankarjevem Domu v Ljubljani.

Prvi dan konference, ki bo v angleškem jeziku, se osredotoča na preglednost, odgovornost in skrbnost upravljanja kolektivnih organizacij in je namenjena med ostalim tudi različnim kategorijam avtorjev in imetnikov pravic (več na povezavi: http://www.uil-sipo.si/uil/urad/o-uradu/koledar-dogodkov/dogodek/680/).

Poleg strokovnjakov iz različnih EU regulatornih organov s področja intelektualne lastnine, ki bodo predstavili dobre prakse poslovanja kolektivnih organizacij v EU, načrtujemo prisotnost strokovnjaka Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) za to temo, strokovnjaka iz Evropske komisije, ki bi predstavil direktivo 2014/26/EU o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic ter multi-teritorialno licenco za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu, kakor tudi za predstavitev kolektivnega upravljanja z vidika konkurenčnega prava EU ter predstavnike uspešnih EU kolektivnih organizacij in mednarodnih združenj.

Drugi dan konference bo namenjen nacionalnim regijskim regulatornim organom s področja intelektualne lastnine in bo zaprt za javnost.

Kolektivne organizacije so ključen steber infrastrukture uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic in s tem tako obstoja intelektualne lastnine.

Urad RS za intelektualno lastnino prosi, da sporočite zanimanje glede udeležbe na konferenci po e-pošti na kontaktni naslov  sipo@uil-sipo.si