Novi sporazum za ljubiteljske kulturne dogodke

Datum: 16. 12. 2016

IPF je z reprezentativnimi organizacijami iz ljubiteljske kulture podpisal nov sporazum, ki pomeni pomemben prispevek k vzpodbujanju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Sloveniji. Nova tarifa predvideva nižji obračun nadomestila za uporabo fonogramov na ljubiteljskih kulturnih dogodkih, kjer je posneta glasba ključni sestavni člen programa oziroma se uporablja kot del prireditve.

Z Zvezo kulturnih društev Slovenije, Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti in Zvezo društev upokojencev Slovenije smo sklenili Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov. Ta se nanaša na prireditve, ki jih organizirajo ljubiteljska kulturna društva in predvideva nižji obračun nadomestila na nekaterih prireditvah, kjer so fonogrami (posneta glasba) ključnega pomena oziroma se uporabljajo kot del prireditve. Pogoj je, da so prireditve izključno ljubiteljske narave.

Informacije za vas
Sporazum se začne uporabljati 1. januarja 2017. Vabimo vas, da si podrobnosti sporazuma ogledate na spletni povezavi. Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo v Službi za percepcijo IPF na telefonski številki 01/527-29-36 vsak delovni ponedeljek, sredo in petek med 10. in 12. ter med 13. in 15. uro ali prek elektronske pošte na naslovu prireditve@ipf.si.