Pričetek pogajanj s Plesno zvezo Slovenije

Datum: 07. 12. 2018

IPF, k.o. je po desetih letih veljavnosti sporazuma o pogojih in načinih uporabe komercialno izdanih fonogramov v plesnih organizacijah, plesnih tekmovanjih in na plesnih revijah ter višini nadomestila za njihovo uporabo s Plesno zvezo Slovenije pričel pogajanja za sklenitev novega skupnega sporazuma.

 

 

Direktor IPF Viljem Marjan Hribar je v zvezi s pričetkom pogajanj s PZS povedal, da gre pri plesnih organizacijah za dejavnost, ki temelji na predvajani glasbi, število plesnih šol, plesnih prireditev in tekmovanj pa v zadnjem času zelo narašča. V zadnjih mesecih je bila večja pozornost IPF namenjena plesnim šolam in organizacijam, ki so bile pozvane, da uredijo svoja razmerja, kar se odraža v podpisanih pogodbah z nekaterimi plesnimi organizacijami, ki ustreznega razmerja z IPF še niso imela.

 

 

IPF pričakuje, da bodo nova pogajanja za vse vpletene prinesla sodobno tarifo in pogoje uporabe pri dejavnosti, skladne s slovensko zakonodajo in direktivami EU, veseli pa se sodelovanja z vsemi uporabniki varovanih del iz repertoarja IPF tudi v bodoče.