Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil za uporabo fonogramov na internetu v oblikah uporabe simulcasting in webcasting

Datum: 16. 04. 2018

IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, v skladu s 3. odstavkom 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) vabi združenja uporabnikov iz 1. odstavka 44. člena ZKUASP k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil za uporabo fonogramov na internetu v naslednjih oblikah uporabe:
• simulcasting – simultano nespremenjeno oddajanje obstoječega radijskega ali televizijskega programa po internetu;
• webcasting – oddajanje radijskega ali televizijskega programa izključno po internetu.

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno sporočijo najpozneje v roku 15 dni po objavi tega poziva s priporočeno pošto na naslov IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Upoštevali bomo tiste prijave, ki jih bomo prejeli v času uradnih ur najkasneje na zadnji dan navedenega roka.