Raziskava Mediane o pomenu glasbe v javnih poslovnih prostorih

Datum: 28. 11. 2018

V naših življenjih je bolj malo res močnih stalnic. A glasba spada mednje.

Dejansko nas spremlja na vsakem koraku, hote ali zgolj slučajno. Z nami je v najpomembnejših trenutkih naših življenj ali le kot vezno ozadje skozi navaden dan. V nas lahko prebudi najmočnejše občutke ali pa nam le obarva okolje.

Pomen glasbe je velik in včasih se tega niti ne zavedamo. V določenih kriznih obdobjih nam dejansko pomaga obvladovati situacijo in blažiti stres.

Pomen glasbe pa je vse bolj prisoten tudi v poslovnih izračunih.

Delodajalci se vse bolj zavedajo, da glasba motivira zaposlene, dviguje njihov potencial in nasploh izboljša vzdušje v delovnem kolektivu.

Dejstvo je, da glasba nasploh izboljšuje produktivnost.

Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana d.o.o., je letos septembra opravil raziskavo o pomenu glasbe v javnih poslovnih prostorih. Anketirali so splošno populacijo v vseh starostnih kategorijah po vseh slovenskih regijah, v gostinskih lokalih, trgovinah, frizerskih salonih, plesnih šolah in drugje.

Štiri petine anketirancev glasbo posluša vsak dan in le 2 % vprašanih pravi, da je sploh ne posluša.

Nasploh se je glasba izkazala za zelo pomemben element pri obisku pri vseh vrstah lokacij, v največji meri seveda diskotek in nočnih klubov, prav tako pa tudi povsod drugje: v fitnes centrih, kavarnah, dnevnih barih, restavracijah, trgovinah, frizerskih salonih …

Takih, ki bi izrazili prav posebno željo, da glasbe ob obisku teh lokacij ne bi slišali, je bilo namreč manj kot 1,1 %.

O zelo velikem vplivu glasbe na obiskanost diskoteke ali nočnega kluba je prepričanih 70 % vprašanih, prav tako menijo tudi o vplivu na obiskanost za fitnes studie, kavarne, bare, restavracije in drugo.

Če rečemo drugače: v primeru, da bi vprašani lahko obiskali dve primerljivi lokaciji, ki se med seboj razlikujeta le po predvajanju glasbe, bi le zelo zelo redki raje obiskali lokacijo, kjer glasbe ne bi  bilo.

Prav tako pa so lastniki poslovnih prostorov sami potrdili, da glasba zelo vpliva na obisk gostov ali strank, ne glede na to, ali gre za kavarno ali frizerski salon. Mnenja so tudi, da pri vzpostavljanju vzdušja med gosti velik pomen nosi prav glasba.