Apel ZSVGS in odgovor IPF, k.o.

Datum: 25. 03. 2020

ZSVGS (Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije) in njen predsednik Dušan Zore je na IPF, k.o. naslovila apel, ki ga v celoti objavljamo:

 

APEL ZA ZAŠČITO SLOVENSKIH AVTORJEV GLASBE

Smo podobno času biološke vojne s strani COVID-19. Življenje se je ustavilo, države zapirajo meje in ščitijo lasten narod, sprejemajo se nujni interventni ukrepi za varovanje zdravstva in reševanje gospodarstva.

Zaradi nujnosti ukrepov in hkrati žal krutega spoznanja, da nikogar izven naših meja ne zanimajo naši problemi APELIRAM na vas, da sprejmete interventni pravilnik o delitvi nadomestil avtorjem v času krize, ki bi omogočil 100 % delitev pobranih nadomestil med slovenske avtorje.

Na ta način boste pomagali delno ublažiti ekonomski izpad upravičencem. Zaradi splošne krize je odpadlo vrsto nastopov, kar bo predstavljalo še dodatne izgube avtorjem, katerih dela se javno izvajajo.

Predsednik ZSVGS

Dušan Zore

 

Na ZSVGS je bil poslan odgovor direktorja IPF, k.o., ki ga prav tako objavljamo v celoti:

 

Spoštovani g. Dušan Zore,

hvala za posredovani APEL ZA ZAŠČITO SLOVENSKIH AVTORJEV GLASBE. Popolnoma se zavedamo resnosti trenutnih razmer, razumemo tudi ogroženost slovenskih glasbenikov in slovenske glasbene dejavnosti nasploh.

Na IPF, k.o. smo takoj po prepovedi javnega zbiranja in posledično odpovedi vseh koncertov pristopili k kriznemu reševanju trenutne situacije, vse seveda v okviru zakonskih možnosti, ki jih imamo. Hvala, da ste nas obvestili tudi o pobudi pristojnim državnim organom, da izjemoma dovolijo, da kolektivne organizacije vsa zbrana sredstva namenijo za slovenske avtorje. Žal trenutno nimamo pravne podlage za takšen ukrep, kar je v svojem odgovoru potrdil tudi Urad RS za intelektualno lastnino.

IPF bo v želji, da posledice trenutnih izrednih razmer vsaj malo omilimo:

  • predvidoma do konca meseca aprila opravil redno delitev in
  • po opravljeni seji skupščine takoj opravil še delitev sredstev namenskega sklada.

Zlasti glede druge alineje sporočamo, da Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) določa, da kolektivna organizacija lahko za namenske sklade nameni 10 % zbranih avtorskih honorarjev in jih lahko uporabi za

  • namen spodbujanja kulturnoumetniškega ustvarjanja in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti, pri čemer morajo sredstva prejeti še neuveljavljeni avtorji s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  • ali za socialne ali izobraževalne namene avtorjev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Glede na situacijo bo potrebno čimprej oblikovati kriterije za dodelitev sredstev iz namenskega sklada, zlasti za socialne namene. Vljudno vas prosimo za predlog delitve teh sredstev, saj kot predstavnik največjega glasbenega sindikata verjetno najbolje razumete potrebe glasbenikov, ki so odvisni od te dejavnosti.

V upanju, da ostanete zdravi in da te izredne razmere čim hitreje minejo, vas lepo pozdravljam.

Lep pozdrav.

Viljem Marjan Hribar