Denar namenskega sklada v roke skoraj tristotim izvajalcem

Datum: 26. 10. 2020

Do konca leta sta ostala dobra dva meseca. Čas, ko smo ponavadi bolj prešerni. V pričakovanju praznikov, z vsem bliščem, ki ga prinašajo. A letos bo več kot blišča za marsikoga zagotovo bede. 2020 se ni izkazalo kot leto, ki si ga bomo zapomnili po svetlih in vzpodbudnih dogodkih.

Glasbena industrija, kot velik ustroj, ki še zdaleč ne zajema zgolj glasbenikov, je v tem kriznem letu med tistimi, ki so utrpeli najhujše posledice. Pa vsaj zaenkrat še nihče ne vidi svetlobe na koncu tega tunela.

IPF, k.o. je zato v skladu z zakonskimi možnostmi v začetku septembra javno pozval vse izvajalce, ki jim je bilo zaradi omejevalnih ukrepov, povezanih s Koronavirusom (SARS-CoV-2), onemogočeno opravljanje svoje dejavnosti, naj predložijo vlogo za razdelitev in izplačilo sredstev namenskega sklada izvajalcev. Prav tako so bili obveščeni tudi o možnosti izplačila enkratne izredne socialne pomoči, če so se zaradi izredne situacije, povezane s koronavirusom, znašli v težkih socialnih razmerah oziroma v hudi finančni stiski.

Poziv k oddaji vlog je bil na željo izvajalcev po prvem roku še nekoliko podaljšan.

Poslovodstvo IPF,k.o. je pregledalo in preverilo vse sprejete vloge in namenski sklad razdelilo več kot 250 izvajalcem, ki so izpolnjevali vse zahtevane pogoje. Po nam znanih podatkih je to prva in tudi edina finančna pomoč v Sloveniji namenjena neposredno glasbenikom.

Ni dolgoročna rešitev, a je nekaj dobrega!

Ostanite zdravi! Vsaka ustvarjalnost za izvedbo potrebuje zdravega človeka.

Ostanite pozitivni! Vsak zdrav človek ne more brez tega.