Sklenjen sporazum med Društvom KOPRIVA, k.o. in Trgovinsko zbornico Slovenije

Datum: 24. 01. 2020

Društvo KOPRIVA, k.o. in Trgovinska zbornica Slovenije sta sklenila skupni sporazum za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe.

Spomnimo, da je bilo Društvu KOPRIVA, k.o. izdano dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe in ki pripada avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov in filmskim producentom.

Po zakonu so zavezanci za plačilo nadomestila proizvajalci naprav za tonsko in/ali vizualno snemanje in proizvajalci praznih nosilcev zvoka in/ali slike, poleg njih pa tudi uvozniki naprav in nosilcev.

Sporazum bo začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu.