Vabilo na posvete o prenosu Direktive (EU) 2019/789 in Direktive (EU) 2019/790 v slovenski pravni red

Datum: 05. 03. 2020

Vir: GOV.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj z Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino, kot organom v sestavi, v drugi polovici marca 2020 organizira 4 posvete z zainteresirano strokovno javnostjo, ki bodo namenjeni vsebinski predstavitvi stališč deležnikov glede prenosa posameznih sklopov Direktive (EU) 2019/789 in Direktive (EU) 2019/790 v slovenski pravni red.

Posveti bodo potekali:

  1. posvet: sreda, 18. 3. 2020, od 10 h do 14 h, velika sejna dvorana v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana,  
  2. posvet: petek, 20. 3. 2020, od 10 h do 14 h, velika dvorana v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana,
  3. posvet: sreda, 25. 3. 2020, od 10 h do 14 h, velika dvorana v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana,
  4. posvet: petek, 27. 3. 2020, od 10 h do 14 h, velika sejna dvorana v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.  

 Na posvetih se bodo obravnavali naslednji vsebinski sklopi:

  1. posvet: Direktiva (EU) 2019/790 (členi 2 (prvi, drugi in tretji odstavek) do 12),
  2. posvet: Direktiva (EU) 2019/790 (členi 2 (četrti, peti in šesti odstavek), 13 do 17),
  3. posvet: Direktiva (EU) 2019/790 (členi 18 do 23),  
  4. posvet: Direktiva (EU) 2019/789.

 

Svoj interes za udeležbo na posvetu morate najaviti na el. naslov: gp.mgrt@gov.si pet dni pred datumom posveta. V najavi interesa za udeležbo sporočite datum posveta, ki se ga želite udeležiti, osebno ime predstavnika, njegovo funkcijo in el. naslov.

Ob tej priložnosti ste tudi vljudno vabljeni, da na el. naslov: gp.mgrt@gov.si posredujete pisno stališče. Pisna stališča bodo javno objavljena na spletni strani ministrstva. 

Kontakt za morebitna vprašanja: Aleš Gorišek, 01 400 3204, ales.gorisek@gov.si.