Sedmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije

Datum: 05. 01. 2021

Sedmi protikoronski zakon (PKP7) ob dodatni pomoči za gospodarstvo vnovič prinaša enkratni krizni dodatek najbolj ranljivim skupinam prebivalstva ter dodatno pomoč zdravstvu, turizmu, prevoznikom, socialnim in zdravstvenim delavcem in je v veljavo stopil 31. decembra 2020.

Za IPF, k.o. je zlasti pomemben 67. člen, ki pravi, da ne glede na četrti odstavek 30. člena in 33. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic lahko kolektivna organizacija z namenom omilitve posledic epidemije COVID-19 izplača svojim imetnikom pravic s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali s sedežem v Republiki Sloveniji izredno pomoč do 25 odstotkov zneska zbranih avtorskih honorarjev v letu 2020.

Izredna pomoč se dodeli in izplača v skladu s pravili, ki jih sprejme poslovodstvo v soglasju z nadzornim odborom.

IPF, k.o. bo določbo natančno preučil in ravnal v največjo korist svojih imetnikov pravic, o čemer bodo tudi pravočasno obveščeni.

Podrobneje lahko preberete tukaj.