Obvestilo poslovnim partnerjem – uporabnikom fonogramov (glasbe)

Datum: 30. 06. 2022

Ne pozabite – od 1. 7. v uporabi novi sporazum in nove pogodbe!

S 1. 7. 2022 se prične uporabljati nov Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov sklenjen med Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Turistično gostinsko zbornico Slovenije ter IPF, k.o.

Poslovni partnerji, ki ste zavezani k plačilu nadomestil, ste vabljeni, da čimprej sklenete nove pogodbe, s katerimi bodo nadomeščene tiste, ki jih imate sklenjene na podlagi tarife iz leta 2005 oz. skupnega sporazuma iz leta 2006.

Novi Skupni sporazum ne določa le novih višin nadomestil, temveč so na novo določene tudi druge okoliščine, ki vplivajo na višino nadomestil. Le sklenjena pogodba pa je podlaga za uveljavljanje popustov, ki vam po sporazumu lahko pripadajo.

Če z IPF, k.o. še nimate sklenjene pogodbe, pa bi jo zaradi javnega priobčevanja fonogramov morali imeti, se obrnite na kontaktne naslove IPF in čim prej uredite podpis pogodbe.