Pravočasno prijavite svoja dela!

Datum: 07. 02. 2022

IPF, ,k.o. bo tudi letos v začetku poletja opravil redno delitev nadomestil za javna predvajanja fonogramov v letu 2021 ter končno delitev nadomestil javnih predvajanj fonogramov v letu 2016.

Če ste po pregledu podatkov v naši bazi ali na naši spletni strani (v iskalniku) ugotovili, da še niso prijavljeni vsi posnetki na katerih ste sodelovali, bodisi kot izvajalec ali kot imetnik pravice proizvajalca, vas vabimo, da nam najpozneje do 31. 3. 2022 posredujete prijave vseh še neprijavljenih fonogramov, saj jih bomo le tako lahko zajeli v delitev iz naslova javnega predvajanja za leto 2021 kakor tudi v končno delitev za leto 2016.

V primeru, da so fonogrami na katerih ste sodelovali kot izvajalec pri nas že prijavljeni, vi pa se na IPF, k.o. še niste prijavili, lahko to storite s klikom na povezavo:

https://www.ipf.si/media/110679/pooblastilo_imetnika_pravic-fizicne_osebe_15.pdf 

ali na:

https://www.ipf.si/media/110768/pooblastilo_imetnika_pravic-pravne_osebe_15.pdf , če ste pravna oseba.

Hvala za sodelovanje in vse dobro!

Vaš IPF, k.o.