Srečanje kolektivnih organizacij Srbije, Hrvaške in Slovenije

Datum: 24. 10. 2022

V Portorožu smo se v organizaciji IPF prejšnji teden srečali predstavniki treh kolektivnih organizacij, srbske Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora (PI), hrvaške Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP) in Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. (IPF).

 

 

Prva tema razprave so bile pravice glasbenih izvajalcev, kadar so njihove izvedbe fiksirane na nosilec zvoka in/ali slike, v videospote ter druga avdiovizualna dela. Druga tema je bila vezana na stanje upravljanja pravic izvajalcev na internetu. Kljub dejansko enaki situaciji (enaki mednarodni pravni podlagi), so med posameznimi državami, reševanjem tovrstnih vprašanj ter implementacijo v domače zakone, določene razlike. Zato je primerjava izkušenj dobrodošla, hkrati pa v pomoč za oblikovanje nadaljnjih strategij.

Popoldne se je srečanje nadaljevalo z razpravo o mednarodni bazi za izmenjavo podatkov o izvedbah na fonogramih (VRDB), kjer izzive predstavljajo sami vnosi, primerjave in posledično sama učinkovitost te tehnične rešitve. Odprlo se je tudi vprašanje na kakšen način čim hitreje doseči 100 % izkoristek te baze v navedenih državah, pa seveda tudi širše, saj pri ustvarjanju navedene baze sodelujejo skoraj vse članice mednarodnega združenja SCAPR.

 

 

Evropske sodne odločitve so bile zadnja tema prvega dne. Predstavljene so bile določene odločitve sodišč, pogovor pa je tekel predvsem glede vprašanj, če so sodbe prinesle spremembe pri izvajanju dejavnosti kolektivnih organizacij ter ali so bile na podlagi tega sprejete tudi kakšne spremembe v nacionalnih zakonodajah.

 

 

Drugi dan srečanja smo govorili o sodelovanju na vseh ravneh v širši regiji. Pregledali smo tudi višine tarif ter predebatirali izzive pri uveljavljanju samih tarif med različnimi skupinami uporabnikov varovanih del.

Še enkrat smo se prepričali, da se pri uveljavljanju pravic srečujemo z enakimi težavami, s pomočjo tovrstnih srečanj in izmenjavo stališč pa se lahko le okrepimo.