Združenje turističnih kmetij Slovenije in IPF, k.o. sklenila nov skupni sporazum

Datum: 10. 06. 2022

Združenje turističnih kmetij Slovenije in IPF, k.o. sta uspešno dogovorila in sklenila Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti turističnih kmetij (turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost), ki se uporablja od 1. julija 2022 dalje. Sporazum velja za nosilce dopolnilne dejavnosti »turizem na kmetiji« in sicer za izletniške kmetije, vinotoče in osmice ter kmetije z nastanitvijo. Sporazum določa tarifo za gostinsko dejavnost ter nastanitve na turističnih kmetijah (npr. sobe).

Pred tem sporazumom je bil že v letu 2021 z OZS in TGZS ter IPF sklenjen skupni sporazum, ki sicer pokriva tudi področje gostinskih ter nastanitvenih obratov. Glede na omejitve poslovanja, ki jih morajo upoštevati izvajalci dejavnosti turističnih kmetij kot nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, je bilo smiselno skleniti ločen skupni sporazum, ki upošteva specifiko navedene dejavnosti.

Reprezentativno združenje uporabnikov se je ob sklenitvi zavezalo, da bo svoje člane seznanilo z vsebino tega sporazuma.

Veseli smo krepitve odnosov z uporabniki varovanih del naših imetnikov pravic, ki uporabnikom prinaša trdnejše poslovno okolje, imetnikom pravic pa primerna nadomestila za uporabo njihovih del.